Xúc tiến thương mại là gì?

Hỏi: Xúc tiến thương mại là gì?

Đáp: Căn cứ điều 3, luật thương mại 2005 , quy định về các từ ngữ như sau:
-Xúc tiến thương mại là hoạt động thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội mua bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ, bao gồm hoạt động khuyến mại, quảng cáo thương mại, trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ và hội chợ, triển lãm thương mại.

error: Content is protected !!