Hướng dẫn

Có 2 hình thức người dùng có thể xem được tài liệu trên website:

I- Đăng ký gói thành viên:

Tại trang chủ, phía bên phải là khu vực Thành viên, cho phép người dùng có thể đăng nhập với tài khoản đã có và đăng ký tài khoản mới:

 

1- Người dùng nhập thông tin Tên người dùng và mật khẩu để đăng nhập với tài khoản đã được đăng ký

2- Đăng ký: Người dùng click vào đây để đăng ký các gói thành viên:

(Nếu người dùng chọn đăng ký một trong các gói thành viên bên dưới, người dùng sẽ được quyền đọc tất cả các tài liệu trên website trong thời hạn của gói đăng ký)

Chọn gói thành viên muốn đăng ký:

Điền đầy đủ các thông tin trên rồi chọn phương thức thanh toán Momo hoặc ZaloPay.

Sau khi chọn phương thức thanh toán, màn hình Xác nhận:

Dùng Momo hoặc ZaloPay quét QR code phía trên và NHẬP MÃ CODE phía trên ở mục nội dung chuyển tiền sau đó click “Tôi đã thanh toán xong” để xác nhận đã thanh toán.

Tài khoản của người dùng sẽ có hiệu lực sau khi hệ thống xác nhận đã nhận được tiền thanh toán

II- Hình thức mua quyền đọc bất kỳ một tài liệu nào đó trên website:

(Khi chọn hình thức mua quyền đọc 1 tài liệu,  người dùng sẽ có quyền đọc tài liệu đó không giới hạn thời gian)

Vào chi tiết một tài liệu mà bạn muốn mua:

Click vào button “Mua gói không giới hạn”

Sau đó điền đầy đủ thông tin, chọn phương thức thanh toán, click “Chấp nhận và thanh toán”

Sau khi quét mã QR code, NHẬP MÃ CODE ở nôi dung chuyển tiền

Sau khi chuyển tiền xong click “Tôi đã thanh toán xong” để xác nhận đã chuyển tiền

Tài khoản của người dùng sẽ có hiệu lực sau khi hệ thống xác nhận đã nhận được tiền

 

error: Content is protected !!