“Vợ chồng tôi lấy nhau được 2 tháng thì nảy sinh mâu thuẫn. Gia đình vợ tôi đưa vợ tôi và con trai mới sinh được 20 ngày về và tuyên bố sẽ ly hôn. Nhiều lần tôi đến thăm con và muốn đưa vợ con tôi về nhưng gia đình bên vợ không đồng ý còn xúc phạm, hù dọa tôi. Tôi đã đợi gần 2 năm rồi. Trong thời gian này tôi có được lấy vợ khác không? “

Hỏi: Vợ chồng tôi lấy nhau được 2 tháng thì nảy sinh mâu thuẫn. Gia đình vợ tôi đưa vợ tôi và con trai mới sinh được 20 ngày về và tuyên bố sẽ ly hôn. Nhiều lần tôi đến thăm con và muốn đưa vợ con tôi về nhưng gia đình bên vợ không đồng ý còn xúc phạm, hù dọa tôi. Tôi đã đợi gần 2 năm rồi. Trong thời gian này tôi có được lấy vợ khác không?

Đáp: Hành vi của gia đình vợ bạn là vi phạm pháp luật bởi vì không ai được quyền ngăn cản việc gặp con, chăm sóc, nuôi dưỡng con của cha (mẹ), trừ trường hợp bị Tòa án hạn chế quyền của cha, mẹ trong một số trường hợp cụ thể được quy định tại Điều 85 Luật hôn nhân và gia đình 2014.
Tuy nhiên, theo bạn trình bày thì quan hệ hôn nhân vẫn tồn tại, do vậy, nếu muốn lấy vợ khác thì trước tiên bạn cần tiến hành thủ tục ly hôn với vợ của bạn.

error: Content is protected !!