Việc ghi trang, tờ trong văn bản công chứng được quy định như thế nào?

Hỏi: Việc ghi trang, tờ trong văn bản công chứng được quy định như thế nào?

Đáp: Căn cứ Điều 49 Luật Công chứng 2014 thì việc ghi trang, tờ trong văn bản công chứng được quy định như sau:
“Văn bản công chứng có từ hai trang trở lên thì từng trang phải được đánh số thứ tự. Văn bản công chứng có từ hai tờ trở lên phải được đóng dấu giáp lai giữa các tờ”.

error: Content is protected !!