Việc áp dụng nguyên tắc tương tự trong pháp luật hình sự Việt Nam

Hỏi: Việc áp dụng nguyên tắc tương tự trong pháp luật hình sự Việt Nam

Đáp: Trong pháp luật Hình sự Việt Nam không áp dụng nguyên tắc tương tự pháp luật để giải quyết các vụ án mà trong luật không có quy định

error: Content is protected !!