Việc trừ vào thu nhập của người phải thi hành án được thực hiện trong trường hợp nào và mức khấu trừ là bao nhiêu?

Hỏi: Việc trừ vào thu nhập của người phải thi hành án được thực hiện trong trường hợp nào và mức khấu trừ là bao nhiêu?

Đáp: *Theo quy định, việc trừ vào thu nhập của người phải thi hành án được thực hiện trong các trường hợp sau đây:
– Theo thỏa thuận của đương sự;
– Bản án, quyết định ấn định trừ vào thu nhập của người phải thi hành án;
– Thi hành án cấp dưỡng, thi hành án theo định kỳ, khoản tiền phải thi hành án không lớn hoặc tài sản khác của người phải thi hành án không đủ để thi hành án.
* Quy định về mức khấu trừ như sau:
– Chấp hành viên ra quyết định trừ vào thu nhập của người phải thi hành án.
– Mức cao nhất được trừ vào tiền lương, tiền công, tiền lương hưu, tiền trợ cấp mất sức lao động là 30% tổng số tiền được nhận hàng tháng, trừ trường hợp đương sự có thoả thuận khác.
– Đối với thu nhập khác thì mức khấu trừ căn cứ vào thu nhập thực tế của người phải thi hành án, nhưng phải đảm bảo điều kiện sinh hoạt tối thiểu của người đó và người được nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật.

error: Content is protected !!