Vì sao người tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội lại được miễn trách nhiệm hình sự về tội định phạm?

Hỏi: Vì sao người tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội lại được miễn trách nhiệm hình sự về tội định phạm?

Đáp: Theo luật hình sự VN, người tự ý nửa chứng chấm dứt việc phạm tội được miễn TNHS về tội định phạt. Trong trường hợp này, người phạm tội về mặt chủ quan đã hoàn toàn tự nguyện từ bỏ hẳn ý định phạm tội của mình, không còn mong muốn thực hiện tội phạm đến cùng. Về mặt khách quan, hành vi đã thực hiện của người tự ý nửa chứng chấm dứt việc phạm tội chưa có tính nguy hiểm đầy đủ của tội phạm muốn thực hiện vì chưa thỏa mãn hết các dấu hiệu của CTTP. Quy định miễn TNHS cho người tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội là động lực thúc đẩy người đã thực hiện tội phạm dừng lại để được hưởng sự khoan hồng của Nhà nước. Tuy nhiên, nếu hành vi thực tế đã thực hiện có đầy đủ các yếu tố cấu thành một tội khác thì người đó vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm đã cấu thành này.

error: Content is protected !!