“UBND xã X, một xã biên giới nhận được công văn chỉ đạo của UBND cấp huyện về việc chính quyền xã cần tổ chức trọng thể cuộc mít tinh, diễu hành của quần chúng nhân dân nhân lễ kỷ niệm Ngày biên phòng toàn dân nhằm nâng cao ý thức nhân dân về bảo vệ biên giới quốc gia. UBND xã cần tổ chức thực hiện chủ trương này như thế nào? “

Hỏi: UBND xã X, một xã biên giới nhận được công văn chỉ đạo của UBND cấp huyện về việc chính quyền xã cần tổ chức trọng thể cuộc mít tinh, diễu hành của quần chúng nhân dân nhân lễ kỷ niệm Ngày biên phòng toàn dân nhằm nâng cao ý thức nhân dân về bảo vệ biên giới quốc gia. UBND xã cần tổ chức thực hiện chủ trương này như thế nào?

Đáp: Điều 28 Luật Biên giới quốc gia 2003 quy định: ngày 03 tháng 3 hàng năm là “Ngày biên phòng toàn dân”. Điều 14 Nghị định số 140/2004/ NĐ-CP ngày 25/6/2004 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Biên giới quốc gia 2003 quy định cụ thể là Ngày biên phòng toàn dân được tổ chức thực hiện hàng năm trong phạm vi cả nước với những hoạt động để giáo dục ý thức pháp luật về biên giới quốc gia, tôn trọng biên giới, chủ quyền lãnh thổ, tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, chính quyền và nhân dân khu vực biên giới trong xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới. Người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương có trách nhiệm tổ chức thực hiện Ngày biên phòng toàn dân theo sự chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Quốc phòng. Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng có trách nhiệm tham mưu cho Bộ Quốc phòng chỉ đạo, hướng dẫn các cấp, các ngành, các địa phương tổ chức thực hiện Ngày biên phòng toàn dân.
Đối với địa bàn một xã biên giới, việc tổ chức kỷ niệm trọng thể Ngày biên phòng toàn dân bằng các hình thức mít tinh, diễu hành quần chúng là cách làm rất thiết thực để góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong bảo vệ biên giới quốc gia. Do vậy, khi nhận được công văn chỉ đạo của UBND cấp trên, chính quyền cấp xã cần thực hiện những việc làm sau đây:
Thứ nhất, báo cáo UBND cấp trên về quy mô tổ chức cuộc mít tinh, diễu hành; số lượng nhân dân tham gia; các hình thức tham gia kết hợp việc giáo dục, phổ biến kiến thức biên phòng toàn dân, v.v… và dự kiến kinh phí tổ chức, đề nghị UBND cấp trên cấp kinh phí để tổ chức, thực hiện;
Thứ hai, liên hệ với Bộ đội biên phòng hoặc Đồn biên phòng hỗ trợ sĩ quan, chiến sĩ để cùng tổ chức lễ kỷ niệm Ngày quốc phòng toàn dân trong phạm vi xã mình;
Thứ ba, tổ chức các buổi sinh hoạt tập thể trong các tầng lớp nhân dân để giáo dục ý thức bảo vệ biên giới quốc gia như: đề nghị Bộ đội biên phòng cử cán bộ xuống trường phổ thông nói chuyện về biên phòng cho các em học sinh; hoặc nói chuyện trong các tổ chức Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ; tổ chức các buổi diễn văn nghệ, chiếu phim để chung vui giữa nhân dân và Bộ đội biên phòng; tổ chức cuộc thi tìm hiểu về Bộ đội biên phòng; tổ chức diễu hành của Dân quân tự vệ xã cùng Bộ đội biên phòng, v.v…

error: Content is protected !!