Tuyên bố mất tích là gì? Thủ tục tuyên bố một người mất tích như thế nào?

Hỏi: Tuyên bố mất tích là gì? Thủ tục tuyên bố một người mất tích như thế nào?

Đáp: * Khái niệm tuyên bố mất tích:Tuyên bố mất tích là quyết định của Tòa án theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan khi một người biệt tích 02 năm liền trở lên, mặc dù đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo, tìm kiếm theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự nhưng vẫn không có tin tức xác thực về việc người đó còn sống hay đã chết.
* Thủ tục tuyên bố một người mất tích:
– Sau khi gửi hồ sơ yêu cầu tuyên bố mất tích lên tòa án thì Tòa án phải tiến hành ra quyết định thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú trước khi tuyên bố mất tích. Hồ sơ yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích bao gồm các giấy tờ sau:
+ Đơn yêu cầu (theo mẫu của tòa án);
+ Các tài liệu, giấy tờ chứng minh cho yêu cầu của mình (ví dụ: Xác nhận của người thân và chính quyền địa phương về việc mất tích ở nơi cư trú trên 2 năm….)
+ Các giấy tờ nhân thân của người gửi đơn yêu cầu tuyên bố ly hôn (giấy tờ cá nhân và chứng minh quan hệ liên quan của người yêu cầu).
– Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu tuyên bố mất tích của chị thì Tòa án ra quyết định thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích. Thông báo này phải được đăng trên một trong các báo hàng ngày của trung ương trong ba số liên tiếp, Cổng thông tin điện tử của Tòa án, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nếu có) và phát sóng trên Đài phát thanh hoặc Đài truyền hình của trung ương ba lần trong 03 ngày liên tiếp. Thời hạn thực hiện việc thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng, kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên.Sau đó nếu người đó vẫn không trở về hoặc không nhận được bất cứ tin tức nào thì Tòa án sẽ ra quyết định tuyên bố mất tích.

error: Content is protected !!