Tư cách tố tụng của đương sự có thể bị thay đổi tại phiên toà sơ thẩm không?

Hỏi: Tư cách tố tụng của đương sự có thể bị thay đổi tại phiên toà sơ thẩm không?

Đáp: Tư cách tố tụng của đương sự có thể bị thay đổi tại phiên toà sơ thẩm
Tư cách tố tụng của đương sự được hình thành khi Toà án thụ lý vụ án dân sự. Trong đó: Nguyên đơn trong vụ án dân sự là người khởi kiện, cho rằng quyền và lợi ích của mình bị xâm phạm; bị đơn là người nguyên đơn khởi kiện, người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan là người tuy không khởi kiện, không bị kiện nhưng việc giải quyết vụ án dân sự có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của họ.
Trường hợp người khởi kiện rút toàn bộ đơn khởi kiện, tuy nhiên bị đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu phản tố, thì lúc này bị đơn trở thành nguyên đơn dân sự, và ngược lại.

error: Content is protected !!