“Trước đây em từng học tập và làm việc tại nước Nga. Em đã về Việt Nam. Khi về em không biết là cần xin lý lịch tư pháp tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nga. Khi nhập lại hộ khẩu thì công an thành phố yêu cầu giấy lý lịch tư pháp. Vậy em cần mang giấy tờ gì khi đi làm thủ tục và làm ở đâu, chi phí như thế nào? “

Hỏi: Trước đây em từng học tập và làm việc tại nước Nga. Em đã về Việt Nam. Khi về em không biết là cần xin lý lịch tư pháp tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nga. Khi nhập lại hộ khẩu thì công an thành phố yêu cầu giấy lý lịch tư pháp. Vậy em cần mang giấy tờ gì khi đi làm thủ tục và làm ở đâu, chi phí như thế nào?

Đáp: Theo quy định của Điều 44, Luật lý lịch tư pháp, Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam mà không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú; Người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam. Sở Tư pháp cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú ở trong nước; Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài; Người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam.
Khi cần Phiếu lý lịch tư pháp, tùy tình trạng cư trú của bạn mà bạn có thể yêu cầu một trong hai cơ quan nói trên cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
Theo quy định tại Điều 45, Điều 46 Luật Lý lịch tư pháp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp nộp Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp và kèm theo các giấy tờ sau đây:
1. Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp;
2. Bản sao sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
Lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp là 200.000 đồng/lần/người, trường hợp bạn yêu cầu cấp trên hai Phiếu trong một lần yêu cầu thì từ Phiếu số 3 trở đi, cơ quan cấp Phiếu thu thêm 3.000 đồng/Phiếu.

error: Content is protected !!