Trong vụ án hình sự, khi nào tư cách bị cáo được hình thành ?

Hỏi: Trong vụ án hình sự, khi nào tư cách bị cáo được hình thành ?

Đáp: Theo quy định, bị cáo là người hoặc pháp nhân đã bị Tòa án quyết định đưa ra xét xử. Theo đó, bị can chuyển tư cách tố tụng thành bị cáo từ khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử.

error: Content is protected !!