Trong tố tụng hình sự, có phải vụ án nào cũng phải đầy đủ 07 giai đoạn ?

Hỏi: Trong tố tụng hình sự, có phải vụ án nào cũng phải đầy đủ 07 giai đoạn ?

Đáp: Trong tố tụng, một vụ án hình sự thường có 07 giai đoạn: khởi tố vụ án hình sự; điều tra vụ án hình sự; truy tố; xét xử sơ thẩm; xét xử phúc thẩm; giám đốc thẩm-tái thẩm; thi hành án. Tuy nhiên, không phải vụ án nào cũng đầy đủ cả 7 giai đoạn mà có thể bị dừng lại ở bất kỳ giai đoạn nào của quá trình tố tụng tùy vào đặc điểm của từng vụ án khác nhau.

error: Content is protected !!