Trong mọi trường hợp kết thúc điều tra, CQĐT phải ra bản kết luận điều tra.

Hỏi: Trong mọi trường hợp kết thúc điều tra, CQĐT phải ra bản kết luận điều tra.

Đáp: Nhận định này sai, vì: Căn cứ K2 Đ32 BLTTHS quy định về điều tra theo thủ tục rút gọn thì khi kết thúc điều tra, CQĐT không phải làm bản kết luận điều tra mà ra quyết định đề nghị truy tố và gủi hồ sơ vụ án cho VKS. Như vậy, không phải trong mọi trường hợp kết thúc điều tra, CQĐT phải ra bản kết luận điều tra.

error: Content is protected !!