Trong giai đoạn truy tố, bị can A có chứng nhận của Hội đồng giám định pháp y là mắc bệnh hiểm nghèo (bệnh phong). Căn cứ vào chứng nhận này, VKS ra quyết định tạm đình chỉ vụ án là đúng hay sai ?

Hỏi: Trong giai đoạn truy tố, bị can A có chứng nhận của Hội đồng giám định pháp y là mắc bệnh hiểm nghèo (bệnh phong). Căn cứ vào chứng nhận này, VKS ra quyết định tạm đình chỉ vụ án là đúng hay sai ?

Đáp: VKS ra quyết định tạm đình chỉ vụ án trong trường hợp này là không đúng. Đây không phải là căn cứ tạm đình chỉ vụ án theo quy định. Trong trường hợp này, A phải được trưng cầu giám định y khoa và có giấy giám định tư pháp mới là căn cứ tạm đình chỉ vụ án.

error: Content is protected !!