Tổng cục Thuế lên kế hoạch xây dựng Đề án bổ sung chức năng điều tra cho cơ quan thuế

Nhằm xây dựng và hoàn thiện cơ sở pháp lý liên quan đến đất và bất động sản, Tổng cục Thuế lên kế hoạch xây dựng Đề án bổ sung chức năng điều tra cho cơ quan thuế.

Vừa qua, Tổng cục Thuế ban hành Quyết định số 1606 về Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện các giải pháp liên quan đến công tác quản lý thuế tại Đề án Tăng cường quản lý thuế và chống thất thu đối với các khoản thu về đất và bất động sản.

Theo quyết định 1606, nhằm xây dựng và hoàn thiện cơ sở pháp lý liên quan đến đất và bất động sản để thực hiện Đề án, trong năm 2022 sẽ sửa đổi, bổ sung hướng dẫn áp hệ số điều chỉnh giá đất vào giá tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại Thông tư 78/2014/TT-BTC; sửa đổi, bổ sung hướng dẫn áp hệ số điều chỉnh giá đất vào giá tính thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại Nghị định hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân nếu Thủ tướng duyệt thủ tục rút gọn.

Tổng cục Thuế lên kế hoạch xây dựng Đề án bổ sung chức năng điều tra cho cơ quan thuế ảnh 1
Tổng cục Thuế lên kế hoạch lập đề án bổ sung chức năng điều tra cho cơ quan thuế trước năm 2025. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Ngoài ra, trước năm 2025, tiến hành sửa đổi, bổ sung các nội dụng sau:

– Sửa đổi, bổ sung hướng dẫn áp hệ số điều chỉnh giá đất vào giá tính lệ phí trước bạ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại Nghị định hướng dẫn về lệ phí trước bạ.

– Hoàn thiện cơ chế quản lý về giá đất phù hợp phù hợp với thực tiễn và thị trường quyền sử dụng đất; tách biệt giá đất để bồi thường, tái định cư với giá đất dùng làm căn cứ xác định nghĩa vụ tài chính, ban hành các tiêu chí và chế tài để địa phương xây dựng bảng giá đất phù hợp với nguyên tắc giá thị trường…

– Hoàn thiện pháp lý về quy định thanh toán qua ngân hàng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản; quy định mua bán bất động sản qua sàn giao dịch bất động sản thông qua việc sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở

– Sửa Bộ luật Dân sự và Luật Công chứng quy định liên quan đến hoạt động ủy quyền để tránh lợi dụng trốn thuế từ chuyển nhượng bất động sản.

– Quy định trách nhiệm tổ chức hành nghề công chứng về các giao dịch dân sự trong giá chuyển nhượng bất động sản.

– Nghiên cứu mức thuế suất cao hơn khi chuyển nhượng với các trường hợp đầu cơ sở hữu bất động sản trong thời gian ngắn…

Đặc biệt, trước năm 2025, xây dựng Đề án bổ sung chức năng điều tra cho cơ quan thuế.

Quyết định 1606 chính thức có hiệu lực từ ngày 14-10.

Theo PLO

error: Content is protected !!