“Tôi xin hỏi trường hợp sau: Ông, bà nội, ngoại và bố tôi đã mất từ lâu. Bố mẹ tôi chỉ có tôi là con độc nhất. Vài tháng trước mẹ tôi cũng đột ngột qua đời. Hiện nay tôi mới được biết mẹ có một sổ tiết kiệm mang tên mẹ. Vậy tôi phải làm những thủ tục gì với ngân hàng để thay mẹ đứng tên sổ tiết kiệm này. Tôi xin chân thành cám ơn! “

Hỏi: Tôi xin hỏi trường hợp sau: Ông, bà nội, ngoại và bố tôi đã mất từ lâu. Bố mẹ tôi chỉ có tôi là con độc nhất. Vài tháng trước mẹ tôi cũng đột ngột qua đời. Hiện nay tôi mới được biết mẹ có một sổ tiết kiệm mang tên mẹ. Vậy tôi phải làm những thủ tục gì với ngân hàng để thay mẹ đứng tên sổ tiết kiệm này. Tôi xin chân thành cám ơn!

Đáp: Khi mẹ bạn mất, tài sản của mẹ bạn trong đó có Sổ tiết kiệm được coi là di sản thừa kế và được chia cho người thừa kế của mẹ bạn. Nếu mẹ bạn không để lại di chúc thì người thừa kế được xác định theo Điều 676 Bộ luật Dân sự:
– Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
– Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;
– Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.
Theo thông tin của bạn, bạn là người thừa kế duy nhất của mẹ bạn. Bạn có thể tiến hành thủ tục khai nhận di sản thừa kế theo quy định tại Điều 50 Luật Công chứng. Theo đó, người duy nhất được hưởng di sản theo pháp luật hoặc những người cùng được hưởng di sản theo pháp luật nhưng thỏa thuận không phân chia di sản đó có quyền yêu cầu công chứng văn bản khai nhận di sản. Thủ tục công chứng văn bản khai nhận di sản thừa kế được thực hiện như sau:
* Cơ quan tiến hành: Bất kỳ tổ chức công chứng nào trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi có bất động sản.
* Thủ tục:
– Nộp bộ hồ sơ yêu cầu công chứng gồm:
+ Yêu cầu công chứng;
+ Giấy chứng tử của mẹ bạn, bố và ông bà bạn;
+ Sổ tiết kiệm;
+ Giấy tờ tùy thân của các thừa kế;
+ Những giấy tờ khác.
– Sau khi kiểm tra hồ sơ thấy đầy đủ, phù hợp quy định của pháp luật, cơ quan công chứng tiến hành niêm yết công khai tại trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp xã, nơi thường trú trước đây của người để lại di sản; trong trường hợp không có nơi thường trú, thì niêm yết tại Uỷ ban nhân dân cấp xã, nơi tạm trú có thời hạn của người đó. Nếu không xác định được cả hai nơi này, thì niêm yết tại Uỷ ban nhân dân cấp xã, nơi có bất động sản của người để lại di sản. Sau 15 ngày niêm yết, không có khiếu nại, tố cáo gì thì cơ quan công chứng chứng nhận văn bản thừa kế.
Bạn có thể mang theo sổ tiết kiệm và văn bản khai nhận di sản thừa kế đã công chứng đến Ngân hàng để làm thủ tục tất toán sổ tiết kiệm nêu trên.

error: Content is protected !!