Tôi vừa hoàn tất thủ tục chuyển nhượng mảnh đất 4mx20m cho bên mua. Sau đó tôi thuê địa chính quận xuống đo toạ độ cắm cọc mảnh đất theo bản đồ diện tích được công nhận trên sổ đỏ. Nhưng kết quả là mảnh đất của tôi đã bị nhà kế bên xây lấn 12cm nên hiện tại mảnh đất của tôi không còn đủ chiều ngang 4m như trên sổ đỏ nữa. Tôi phải làm thế nào để đòi lại phần đất bị xây chiếm để có đủ 4m ngang giao đất cho bên mua?

Hỏi: Tôi vừa hoàn tất thủ tục chuyển nhượng mảnh đất 4mx20m cho bên mua. Sau đó tôi thuê địa chính quận xuống đo toạ độ cắm cọc mảnh đất theo bản đồ diện tích được công nhận trên sổ đỏ. Nhưng kết quả là mảnh đất của tôi đã bị nhà kế bên xây lấn 12cm nên hiện tại mảnh đất của tôi không còn đủ chiều ngang 4m như trên sổ đỏ nữa. Tôi phải làm thế nào để đòi lại phần đất bị xây chiếm để có đủ 4m ngang giao đất cho bên mua?

Đáp: Căn cứ pháp lý
– Luật đất đai 2013
Với câu hỏi của bạn, chúng tôi có một số ý kiến tư vấn như sau
Theo như dữ liệu mà bạn đưa ra, mảnh đất của bạn đã bị nhà kế bên xây lấn 12cm. Đây là hành vi lấn đất, là hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Luật Đất đai 2013. Về nguyên tắc, các công trình xây dựng trên phần đất lấn chiếm sẽ phải phá dỡ và trả lại nguyên hiện trạng ban đầu cho gia đình bạn.
Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, bạn có thể gửi đơn lên Ủy ban nhân dân cấp Xã để hòa giải theo quy định tại Điều 202 Luật Đất đai 2013 về hòa giải tranh chấp đất đai:
“1. Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở.
2. Tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp không hòa giải được thì gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải.
3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức việc hòa giải tranh chấp đất đai tại địa phương mình; trong quá trình tổ chức thực hiện phải phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội khác. Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân cấp xã được thực hiện trong thời hạn không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.
4. Việc hòa giải phải được lập thành biên bản có chữ ký của các bên và có xác nhận hòa giải thành hoặc hòa giải không thành của Ủy ban nhân dân cấp xã. Biên bản hòa giải được gửi đến các bên tranh chấp, lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp.
5. Đối với trường hợp hòa giải thành mà có thay đổi hiện trạng về ranh giới, người sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân cấp xã gửi biên bản hòa giải đến Phòng Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau; gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường đối với các trường hợp khác.
Phòng Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định công nhận việc thay đổi ranh giới thửa đất và cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.”
Vậy bạn có thể gửi đơn lên UBND cấp xã để hòa giải về tranh chấp này. Tuy nhiên, trong trường hợp chủ tịch UBND xã hòa giải không thành, bạn có thể gửi đơn khởi kiện tại Tòa án nhân dân cấp huyện nơi có đất tranh chấp để yêu cầu được giải quyết theo quy định tại Điều 203 Luật đất đai 2013:
“Điều 203: Tranh chấp đất đai đã được hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã mà không thành thì được giải quyết như sau:
1. Tranh chấp đất đai mà đương sự có Giấy chứng nhận hoặc có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này và tranh chấp về tài sản gắn liền với đất thì do Tòa án nhân dân giải quyết;
2. Tranh chấp đất đai mà đương sự không có Giấy chứng nhận hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này thì đương sự chỉ được lựa chọn một trong hai hình thức giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định sau đây:
a) Nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền theo quy định tại khoản 3 Điều này;
b) Khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.”
Vậy, khi người hàng xóm xây dựng lấn đất nhà bạn, bạn có thể lựa chọn phương pháp tự thỏa thuận giữa hai bên để mọi việc được giải quyết nhanh chóng. Tuy nhiên, nếu bạn không thể thỏa thuận với người hàng xóm, bạn có thể nộp đơn ra Ủy ban nhân dân cấp xã để tiến hành hòa giải. Nếu hòa giải không thành, theo quy định trên, bạn có thể khởi kiện ra Tòa án nhân cấp huyện để bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của mình

error: Content is protected !!