“Tôi vào ngành Công an từ tháng 10/2013. Hiện nay tôi đang giữ cấp hàm Trung uý và đang học hệ liên thông từ trung cấp lên đại học tại trường Học viện Cảnh sát nhân dân. Tuy nhiên do hiện nay bản thân tôi sức khỏe không đảm bảo nên muốn xin xuất ngũ. Vậy tôi muốn hỏi về quy trình giải quyết xuất ngũ và chế độ chính sách tôi được hưởng sau khi xuất ngũ như thế nào? “

Hỏi: Tôi vào ngành Công an từ tháng 10/2013. Hiện nay tôi đang giữ cấp hàm Trung uý và đang học hệ liên thông từ trung cấp lên đại học tại trường Học viện Cảnh sát nhân dân. Tuy nhiên do hiện nay bản thân tôi sức khỏe không đảm bảo nên muốn xin xuất ngũ. Vậy tôi muốn hỏi về quy trình giải quyết xuất ngũ và chế độ chính sách tôi được hưởng sau khi xuất ngũ như thế nào?

Đáp: Căn cứ quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH); Nghị định số 49/2019/NĐ-CP ngày 06/6/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân (CAND) thì trường hợp của bạn thuộc diện được giải quyết chế độ xuất ngũ hưởng BHXH một lần nếu không có nhu cầu chuyển ngành. Cụ thể:
1. Về trình tự giải quyết đối với sỹ quan, hạ sỹ quan CAND thôi phục vụ trước hạn tuổi phục vụ theo nguyện vọng (xuất ngũ) quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 47/2019/TT-BCA ngày 10/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định hạn tuổi phục vụ đối với sỹ quan, hạ sỹ quan CAND, được quy định như sau:
– Sỹ quan, hạ sỹ quan có đơn trình bày nguyện vọng thôi phục vụ trong CAND trước hạn tuổi, nộp cho đơn vị quản lý trực tiếp sỹ quan, hạ sỹ quan;
– Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo đơn vị hoặc tập thể cấp ủy và lãnh đạo đơn vị (đối với đơn vị không có Ban Thường vụ) quản lý trực tiếp sỹ quan, hạ sỹ quan, căn cứ pháp luật về BHXH, pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng và quy định tại các Điều 3, 4, 5, 6 Nghị định số 49/2019/NĐ-CP để xem xét, thống nhất trình cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ xét, quyết định để sỹ quan, hạ sỹ quan thôi phục vụ trước hạn tuổi phục vụ.
2. Về chế độ chính sách được hưởng khi xuất ngũ được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 49/2019/NĐ-CP và Điều 4 Thông tư số 54/2019/TT-BCA ngày 11/11/2019 của Bộ Công an quy định chế độ trợ cấp một lần đối với sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ CAND, công nhân Công an nghỉ hưu, chuyển ngành, xuất ngũ, thôi việc, hy sinh, từ trần, cụ thể:
– Được hưởng chế độ BHXH và các chế độ khác theo quy định của pháp luật;
– Trợ cấp một lần: Cứ mỗi năm công tác được tính bằng một tháng tiền lương hiện hưởng, theo công thức trợ cấp 1 lần bằng tổng số năm công tác thực tế nhân với 01 tháng tiền lương liền kề trước khi xuất ngũ.
– Trợ cấp một lần của thời gian tăng thêm do quy đổi quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 49/2019/NĐ-CP;
– Được trợ cấp tạo việc làm bằng 06 lần mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ tại thời điểm xuất ngũ, được ưu tiên vào học nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc giới thiệu việc làm tại các trung tâm dịch vụ việc làm của các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương và các tổ chức kinh tế – xã hội khác; được ưu tiên tuyển chọn theo các chương trình hợp tác đưa người đi lao động nước ngoài.
– Được cấp tiền tàu xe theo giá cước phương tiện vận tải hành khách (loại thông thường): đường bộ, đường sắt hoặc đường thủy từ đơn vị về nơi cư trú.
– Sỹ quan, hạ sỹ quan đã xuất ngũ về địa phương trong thời gian không quá 01 năm (12 tháng) kể từ ngày quyết định xuất ngũ có hiệu lực:
+ Nếu tìm được việc làm mới và có yêu cầu chuyển ngành sang làm việc trong biên chế tại các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị và tổ chức chính trị – xã hội hưởng lương từ ngân sách Nhà nước thì phải hoàn trả chế độ trợ cấp đã nhận. Thủ trưởng đơn vị nơi sỹ quan, hạ sỹ quan công tác trước khi xuất ngũ thực hiện: Thu hồi quyết định xuất ngũ; thu hồi khoản trợ cấp xuất ngũ một lần nộp vào ngân sách; thu hồi khoản trợ cấp BHXH 01 lần (đã nhận) theo quy định của pháp luật về BHXH; ra quyết định hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ ra quyết định chuyển ngành và hoàn thiện hồ sơ gửi BHXH CAND để thực hiện bảo lưu thời gian đóng BHXH theo quy định.
+ Nếu có nguyện vọng được nộp lại số tiền trợ cấp BHXH một lần đã nhận để bảo lưu thời gian đóng BHXH thì phải hoàn trả lại chế độ trợ cấp BHXH một lần đã nhận. Thủ trưởng đơn vị nơi sỹ quan, hạ sỹ quan công tác trước khi xuất ngũ thực hiện: Thu hồi khoản trợ cấp BHXH 01 lần đã nhận nộp về quỹ BHXH theo quy định của pháp luật về BHXH; hoàn thiện hồ sơ gửi BHXH CAND để thực hiện bảo lưu thời gian đóng BHXH theo quy định.

error: Content is protected !!