“Tôi và vợ tôi ly hôn đã được 5 năm. Khi ly hôn đã có được một bé gái đến thời điểm hiện tại đã được 9 tuổi và được vợ tôi nuôi. Vợ tôi không yêu cầu tôi thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng và được Tòa án đồng ý. Hiện tại vợ tôi có quan hệ với một người đàn ông và có một đứa con trai 2 tuổi. Nay vợ tôi lại yêu cầu tôi phải cấp dưỡng nuôi con là 1.200.000đ vì lý do cô ấy không đủ khả năng nuôi con. Tôi không đồng ý cấp dưỡng và muốn giành lại quyền nuôi con có được không? “

Hỏi: Tôi và vợ tôi ly hôn đã được 5 năm. Khi ly hôn đã có được một bé gái đến thời điểm hiện tại đã được 9 tuổi và được vợ tôi nuôi. Vợ tôi không yêu cầu tôi thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng và được Tòa án đồng ý. Hiện tại vợ tôi có quan hệ với một người đàn ông và có một đứa con trai 2 tuổi. Nay vợ tôi lại yêu cầu tôi phải cấp dưỡng nuôi con là 1.200.000đ vì lý do cô ấy không đủ khả năng nuôi con. Tôi không đồng ý cấp dưỡng và muốn giành lại quyền nuôi con có được không?

Đáp: Theo quy định tại khoản 2 Điều 116 Luật hôn nhân và gia đình 2014 thì khi có lý do chính đáng, mức cấp dưỡng có thể thay đổi. Việc thay đổi mức cấp dưỡng do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết. Như vậy, mặc dù tại thời điểm ly hôn, vợ bạn không yêu cầu bạn cấp dưỡng nuôi con nhưng theo quy định trên thì vợ bạn hoàn toàn có quyền yêu cầu bạn tiếp tục thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con khi có lý do chính đáng. Về phía mình, bạn có quyền không đồng ý với yêu cầu cấp dưỡng nêu trên. Trường hợp không thỏa thuận được thì vợ bạn có thể yêu cầu Tòa án giải quyết.
Về việc giành lại quyền nuôi con: bạn có quyền yêu cầu Tòa án xem xét, quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con theo quy định tại Điều 84 Luật hôn nhân và gia đình 2014. Theo đó, bạn cần phải chứng minh vợ bạn không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con. Ngoài ra, do con bạn hiện nay đã được 9 tuổi nên việc thay đổi người trực tiếp nuôi con còn phải xem xét nguyện vọng của con.

error: Content is protected !!