“Tôi và chồng tôi đang cư trú tại Bình Phước. Vợ chồng tôi có 01 mảnh đất tại Đồng Nai. Hiện nay, vợ chồng tôi vẫn đang chung sống với nhau và chưa ly hôn. Tuy nhiên, tôi và chồng tôi đang có tranh chấp về việc chia mảnh đất nói trên. Vậy tôi phải nộp đơn khởi kiện ở tòa án nơi có đất hay tòa án nơi chồng tôi cư trú? “

Hỏi: Tôi và chồng tôi đang cư trú tại Bình Phước. Vợ chồng tôi có 01 mảnh đất tại Đồng Nai. Hiện nay, vợ chồng tôi vẫn đang chung sống với nhau và chưa ly hôn. Tuy nhiên, tôi và chồng tôi đang có tranh chấp về việc chia mảnh đất nói trên. Vậy tôi phải nộp đơn khởi kiện ở tòa án nơi có đất hay tòa án nơi chồng tôi cư trú?

Đáp: Theo thông tin mà bạn cung cấp thì tranh chấp của vợ chồng bạn thuộc trường hợp tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân, mà tài sản đó là bất động sản. Theo khoản 2 Điều 28 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 (BLTTDS năm 2015) thì tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân là một trong các loại tranh chấp về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.
Về cách xác định thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự của Tòa án các cấp, điểm a khoản 1 Điều 35 BLTTDS năm 2015 quy định:
“1. Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp sau đây:
a) Tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình quy định tại Điều 26 và Điều 28 của Bộ luật này, trừ tranh chấp quy định tại khoản 7 Điều 26 của Bộ luật này”.
Về cách xác định thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự của Tòa án theo lãnh thổ, Điều 39 BLTTDS năm 2015 quy định như sau:
“a) Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, nếu bị đơn là cá nhân hoặc nơi bị đơn có trụ sở, nếu bị đơn là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các Điều 26, 28, 30 và 32 của Bộ luật này;
b) Các đương sự có quyền tự thỏa thuận với nhau bằng văn bản yêu cầu Tòa án nơi cư trú, làm việc của nguyên đơn, nếu nguyên đơn là cá nhân hoặc nơi có trụ sở của nguyên đơn, nếu nguyên đơn là cơ quan, tổ chức giải quyết những tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các điều 26, 28, 30 và 32 của Bộ luật này;
c) Đối tượng tranh chấp là bất động sản thì chỉ Tòa án nơi có bất động sản có thẩm quyền giải quyết”.
Căn cứ vào các quy định pháp luật trên thì đối với vụ án tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân, mà tài sản đó là bất động sản thì thẩm quyền giải quyết của Tòa án được xác định theo quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 39 BLTTDS năm 2015; cụ thể là Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc. Như vậy, trong trường hợp của bạn, bạn phải nộp đơn khởi kiện tại Tòa án nơi chồng bạn cư trú, làm việc.

error: Content is protected !!