“Tôi tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân và làm cán bộ trinh sát nghiệp vụ 13 năm. Tháng 10/2019, tôi có đơn xin xuất ngũ và được đơn vị giải quyết. Bộ Công an cho tôi hỏi, trường hợp của tôi có được hưởng chế độ “trợ cấp một lần của thời gian tăng thêm do quy đổi” quy định tại Khoản 2 Điều 5 của Nghị định 49/2019/NĐ-CP hay không? “

Hỏi: Tôi tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân và làm cán bộ trinh sát nghiệp vụ 13 năm. Tháng 10/2019, tôi có đơn xin xuất ngũ và được đơn vị giải quyết. Bộ Công an cho tôi hỏi, trường hợp của tôi có được hưởng chế độ “trợ cấp một lần của thời gian tăng thêm do quy đổi” quy định tại Khoản 2 Điều 5 của Nghị định 49/2019/NĐ-CP hay không?

Đáp: Câu hỏi bạn Phạm Phú Quốc nêu có thời gian làm trinh sát nghiệp vụ nhưng không nêu cụ thể chức danh công việc. Do vậy, để trả lời bạn có được thực hiện quy đổi thời gian công tác tính hưởng trợ cấp một lần khi xuất ngũ hay không, cần xác định cụ thể công việc của bạn đảm nhận trước khi xuất ngũ là loại trinh sát nghiệp vụ nào và thuộc danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (loại V, loại VI) hay danh mục nghề, công việc thuộc danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (loại IV). Nếu bạn có thời gian đảm nhận công việc được xếp loại IV, V hoặc loại VI thì được quy đổi để tính hưởng trợ cấp một lần khi xuất ngũ theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 54/2019/TT-BCA ngày 11/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chế độ trợ cấp một lần đối với sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ Công an nhân dân, công nhân Công an nghỉ hưu, chuyển ngành, xuất ngũ, thôi việc, hy sinh, từ trần.

error: Content is protected !!