“Tôi thế chấp xe ô tô của mình cho Ngân hàng nhưng tôi chỉ có Chứng minh sĩ quan Quân đội mà không có Chứng minh nhân dân. Vậy, tôi có thể sử dụng Chứng minh sĩ quan Quân đội để kê khai khi thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản không? “

Hỏi: Tôi thế chấp xe ô tô của mình cho Ngân hàng nhưng tôi chỉ có Chứng minh sĩ quan Quân đội mà không có Chứng minh nhân dân. Vậy, tôi có thể sử dụng Chứng minh sĩ quan Quân đội để kê khai khi thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản không?

Đáp: Việc công dân sử dụng giấy tờ tùy thân để kê khai đăng ký biện pháp bảo đảm được Bộ Tư pháp hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư 08/2018/TT-BTP (sửa đổi bổ sung tại Điều 1 Thông tư 06/2020/TT-BTP). Theo đó:

Đối với cá nhân là công dân Việt Nam thì kê khai đầy đủ họ và tên, số của một trong những loại giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân; thẻ Căn cước công dân; giấy chứng minh được cấp theo quy định của pháp luật về sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên và viên chức quốc phòng.

Như vậy, bạn có thể sử dụng Chứng minh sĩ quan Quân đội của mình để kê khai khi đăng ký biện pháp bảo đảm.

error: Content is protected !!