Tôi sinh năm 1984, quê ở Cà Mau. Năm 2008, tôi có chung sống với nhau như vợ chồng với một người con gái tại Thành phố Hồ Chí Minh mà không đăng ký kết hôn. Chúng tôi có với nhau 1 người con chung. Đến năm 2011, chúng tôi đã chia tay. Từ đó đến nay, con tôi sống với ông bà nội. Bây giờ, tôi muốn lập gia đình mới. Vậy, tôi có cần phải làm thủ tục ly hôn không?

Hỏi: Tôi sinh năm 1984, quê ở Cà Mau. Năm 2008, tôi có chung sống với nhau như vợ chồng với một người con gái tại Thành phố Hồ Chí Minh mà không đăng ký kết hôn. Chúng tôi có với nhau 1 người con chung. Đến năm 2011, chúng tôi đã chia tay. Từ đó đến nay, con tôi sống với ông bà nội. Bây giờ, tôi muốn lập gia đình mới. Vậy, tôi có cần phải làm thủ tục ly hôn không?

Đáp: Khoản 1 Điều 9 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định: “Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về hộ tịch. Việc kết hôn không được đăng ký theo quy định tại khoản này thì không có giá trị pháp lý”. Đối với trường hợp của bạn, do bạn và người đó chung sống với nhau như vợ chồng mà không tiến hành đăng ký kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, vì vậy, pháp luật không công nhận quan hệ hôn nhân giữa bạn và người đó. Lúc này, bạn và người đó không cần làm thủ tục ly hôn.

error: Content is protected !!