“Tôi sinh năm 1979, sau khi tốt nghiệp Đại học Cảnh sát nhân dân, tôi về công tác tại Công an huyện và hiện đang là Đội trưởng Đội Kỹ thuật hình sự. Vậy khi tôi đủ 25 năm công tác, nếu tôi xin nghỉ hưu trước tuổi thì với thời gian 10 năm làm công tác kỹ thuật hình sự cấp huyện, tôi có được hưởng thêm chế độ gì không? Trường hợp tôi bị suy giảm 54% khả năng lao động (do tai nạn lao động, được hưởng trợ cấp hằng tháng), nếu nghỉ hưu trước tuổi thì chế độ được hưởng như thế nào? “

Hỏi: Tôi sinh năm 1979, sau khi tốt nghiệp Đại học Cảnh sát nhân dân, tôi về công tác tại Công an huyện và hiện đang là Đội trưởng Đội Kỹ thuật hình sự. Vậy khi tôi đủ 25 năm công tác, nếu tôi xin nghỉ hưu trước tuổi thì với thời gian 10 năm làm công tác kỹ thuật hình sự cấp huyện, tôi có được hưởng thêm chế độ gì không? Trường hợp tôi bị suy giảm 54% khả năng lao động (do tai nạn lao động, được hưởng trợ cấp hằng tháng), nếu nghỉ hưu trước tuổi thì chế độ được hưởng như thế nào?

Đáp; Theo căn cứ tại Điều 8 Nghị định số 49/2019/NĐ-CP ngày 06/6/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân; khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu được hưởng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, sĩ quan Công an nhân dân có thời gian trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc công tác ở địa bàn, ngành nghề có tính chất đặc thù được quy đổi để tính hưởng chế độ trợ cấp một lần. Đối với thời gian 10 năm làm công tác kỹ thuật hình sự cấp huyện, do bạn không nêu rõ chức danh công việc cụ thể đảm nhiệm nên không có cơ sở xác định có thuộc danh mục ngành nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được hưởng trợ cấp một lần của thời gian tăng thêm do quy đổi quy định tại Điều 8 Nghị định số 49/2019/NĐ-CP nêu trên hay không.

Hiện bạn đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động hằng tháng nên khi nghỉ hưu, hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động hằng tháng của bạn được Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân di chuyển đến Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố nơi cư trú để tiếp tục chi trả trợ cấp tai nạn lao động hằng tháng theo quy định.

error: Content is protected !!