“Tôi sinh năm 1975, vào ngành Công an nhân dân (CAND) tháng 10/1997. Hiện nay, tôi đang công tác tại một cơ quan của Bộ Công an; chức vụ trưởng phòng; cấp hàm thượng tá. Bộ Công an cho tôi hỏi, tôi muốn nghỉ hưu trước tuổi vào tháng 8/2021 có được không? Nếu nguyện vọng của tôi được giải quyết thì tiền lương hưu của tôi sẽ được hưởng như thế nào? Ngoài ra tôi còn được hưởng thêm những chế độ gì? “

Hỏi: Tôi sinh năm 1975, vào ngành Công an nhân dân (CAND) tháng 10/1997. Hiện nay, tôi đang công tác tại một cơ quan của Bộ Công an; chức vụ trưởng phòng; cấp hàm thượng tá. Bộ Công an cho tôi hỏi, tôi muốn nghỉ hưu trước tuổi vào tháng 8/2021 có được không? Nếu nguyện vọng của tôi được giải quyết thì tiền lương hưu của tôi sẽ được hưởng như thế nào? Ngoài ra tôi còn được hưởng thêm những chế độ gì?

Đáp:  1. Do không rõ đồng chí Nguyễn Hoàng Yến là nam hay nữ, sinh tháng nào, vì vậy tính đến tháng 07/2021 đồng chí Yến khoảng 46 tuổi, có 23 năm 10 tháng công tác trong CAND, nếu:
– Đồng chí Yến là nam thì chưa đủ điều kiện để nghỉ hưu.
– Đồng chí Yến là nữ thì đủ điều kiện nghỉ hưu trước hạn tuổi phục vụ cao nhất theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân.
Mức lương hưu hàng tháng được tính theo Điều 9 Nghị định số 33/2016/NĐ-CP của Chính phủ.
Ngoài ra, nếu có thời gian trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc công tác ở địa bàn, ngành nghề có tính chất đặc thù được quy đổi để tính hưởng chế độ trợ cấp một lần khi thôi phục vụ quy định tại Điều 8 Nghị định số 49/2019/NĐ-CP ngày 06/06/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật CAND.
2. Nếu đồng chí Yến được nghỉ hưu trước thời hạn tuổi phục vụ cao nhất vào tháng 8/2021 thì được xem xét thực hiện chế độ, chính sách theo quy định của Bộ Công an tại Công văn số 548/BCA-X01 ngày 06/3/2019 hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ khi triển khai sắp xếp theo cơ cấu tổ chức mới của Bộ Công an và Công văn số 6289/X01-P4 ngày 28/5/2019 của Cục Tổ chức cán bộ.
Căn cứ Thông tư số 21/2020/TT-BCA ngày 04/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương đối với sỹ quan, hạ sỹ quan CAND khi nghỉ hưu thì sỹ quan khi nghỉ hưu, nếu cấp bậc hàm, bậc lương đang hưởng thấp hơn cấp bậc hàm, bậc lương cao nhất quy định đối với chức vụ đảm nhiệm và đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì được xét thăng cấp, nâng lương. Do đồng chí Yến không nêu cụ thể về đơn vị công tác và quá trình thăng cấp, nâng lương nên không đủ cơ sở xác định đồng chí Yến có được thăng cấp, nâng lương trước khi nghỉ hưu hay không.

error: Content is protected !!