“Tôi muốn lập hợp đồng chuyển nhượng đất. Nhưng tại địa phương hay có sai lệch về diện tích, thay đổi số thửa, nên chúng tôi muốn thỏa thuận trong hợp đồng chuyển nhượng có điều khoản “”trong quá trình đăng ký sang tên nếu có biến động về diện tích, hoặc thay đổi số thửa thì các bên chấp nhận số liệu sau cùng do cơ quan tài nguyên cung cấp; và sẽ không có bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp gì””. Xin cho tôi hỏi thỏa thuận như vậy trong hợp đồng có được công chứng không? Thực tế ở địa phương tôi đã xảy ra nhiều trường hợp trong quá trình sang tên chỉ biến động 1 vài mét vuông nhưng cơ quan tài nguyên không cho đăng ký mà yêu cầu sửa đổi hợp đồng; song bên bán đã nhận hết tiền và đi đâu không rõ nên không thể ký lại được? “

Hỏi: Tôi muốn lập hợp đồng chuyển nhượng đất. Nhưng tại địa phương hay có sai lệch về diện tích, thay đổi số thửa, nên chúng tôi muốn thỏa thuận trong hợp đồng chuyển nhượng có điều khoản “trong quá trình đăng ký sang tên nếu có biến động về diện tích, hoặc thay đổi số thửa thì các bên chấp nhận số liệu sau cùng do cơ quan tài nguyên cung cấp; và sẽ không có bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp gì”.
Xin cho tôi hỏi thỏa thuận như vậy trong hợp đồng có được công chứng không? Thực tế ở địa phương tôi đã xảy ra nhiều trường hợp trong quá trình sang tên chỉ biến động 1 vài mét vuông nhưng cơ quan tài nguyên không cho đăng ký mà yêu cầu sửa đổi hợp đồng; song bên bán đã nhận hết tiền và đi đâu không rõ nên không thể ký lại được?

Đáp: – Theo quy định của Luật đất đai thì trong trường hợp có biến động về thửa đất phải thực hiện đăng ký biến động tại cơ quan đăng ký đất đai (Điều 95 của Luật đất đai). Do đó, để đảm bảo quyền lợi của mình một cách tốt nhất, ông/bà nên kiểm tra, đo đạc thửa đất mà mình nhận chuyển nhượng, đối chiều với thông tin về thửa đất; trường hợp có biến động về thửa đất thì tiến hành đăng ký biến động trước khi chuyển nhượng.
– Đối với nội dung thỏa thuận mà ông/bà nêu, pháp luật chỉ nghiêm cấm, không thừa nhận những thỏa thuận trái pháp luật, trái đạo đức xã hội, những thỏa thuận khác sẽ được thừa nhận, các bên tự chịu trách nhiệm về nội dung thỏa thuận đó.

error: Content is protected !!