“Tôi mua mảnh đất nay muốn sang tên mà chủ đất cũ lại gây khó dễ, không ký giấy tờ cho tôi. Vậy tôi phải làm sao để có thể sang tên được? “

Hỏi: Tôi mua mảnh đất nay muốn sang tên mà chủ đất cũ lại gây khó dễ, không ký giấy tờ cho tôi. Vậy tôi phải làm sao để có thể sang tên được?

Đáp: Trong trường hợp bạn đã mua đất từ chủ đất cũ nhưng chủ đất cũ không thực hiện việc sang tên quyền sử dụng đất thì trường hơp này thuộc trường hợp vi phạm nghĩa vụ trong giao dịch về quyền sử dụng đất. Theo đó, chủ đất cũ đã vi phạm nghĩa vụ của người bán theo Điều 450 Bộ luật dân sự về mua bán quyền tài sản (Quyền sử dụng đất là một loại quyền tài sản), cụ thể là nghĩa vụ chuyển giấy tờ và làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho bên mua. Trong trường hợp này, để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình giữa bạn và chủ đất cũ nếu không thể thỏa thuận, bạn có thể gửi đơn yêu cầu tới các cơ quan giải quyết tranh chấp đất đai, cụ thể:
– Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp để tiến hành hòa giải
– Trường hợp không hòa giải thành tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì bạn có thể lựa chọn gửi đơn ra Tòa án cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất đang tranh chấp để bảo đảm quyền lợi của mình.

error: Content is protected !!