“Tôi mua đất của chị B với đầy đủ giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, nhưng mục đích sử dụng ghi là “đất trước năm 1980”. Như vậy thì khi sang tên tôi, mục đích sử dụng có sự thay đổi không? “

Hỏi: Tôi mua đất của chị B với đầy đủ giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, nhưng mục đích sử dụng ghi là “đất trước năm 1980”. Như vậy thì khi sang tên tôi, mục đích sử dụng có sự thay đổi không?

Đáp: Giả sử trường hợp này bạn nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của chị B vào thời điểm Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn đã có hiệu lực pháp luật. Chúng tôi tư vấn tình huống của bạn như sau:
Nếu chị B thỏa mãn đầy đủ các điều kiện về thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì hoàn toàn có thể chuyển nhượng quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bạn. Mục đích sử dụng đất thể hiện trên giấy tờ chứng minh về quyền sử dụng đất. Theo quy định tại Khoản 1, Điều 170 Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất có nghĩa vụ sử dụng đất đúng mục đích. Do đó, trong trường hợp này, các giấy tờ thể hiện mục đích sử dụng như thế nào thì bạn sử dụng đúng mục đích đó. Trường hợp cần thay đổi thì bạn có thể làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng phù hợp với quy định của pháp luật.

error: Content is protected !!