“Tôi lấy vợ từ năm 2010 và có 2 cháu trai. Năm 2012, vợ tôi yêu cầu ly hôn và cô ấy được nhận nuôi cả 2 cháu. Hiện tại, tôi muốn làm đơn xin nuôi một cháu có được không? Tôi có thể có quyền được nuôi con không khi tiền lương hiện nay của tôi là 10 triệu/1 tháng còn lương mẹ của con tôi là 4 triệu/1 tháng? “”Tôi lấy vợ từ năm 2010 và có 2 cháu trai. Năm 2012, vợ tôi yêu cầu ly hôn và cô ấy được nhận nuôi cả 2 cháu. Hiện tại, tôi muốn làm đơn xin nuôi một cháu có được không? Tôi có thể có quyền được nuôi con không khi tiền lương hiện nay của tôi là 10 triệu/1 tháng còn lương mẹ của con tôi là 4 triệu/1 tháng? “

Hỏi: Tôi lấy vợ từ năm 2010 và có 2 cháu trai. Năm 2012, vợ tôi yêu cầu ly hôn và cô ấy được nhận nuôi cả 2 cháu. Hiện tại, tôi muốn làm đơn xin nuôi một cháu có được không? Tôi có thể có quyền được nuôi con không khi tiền lương hiện nay của tôi là 10 triệu/1 tháng còn lương mẹ của con tôi là 4 triệu/1 tháng?

Đáp: Điều 84 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định như sau:
“1. Trong trường hợp có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 5 Điều này, Tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con.
2. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây:
a) Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con;
b) Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.
3. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải xem xét nguyện vọng của con từ đủ 07 tuổi trở lên.
4. Trong trường hợp xét thấy cả cha và mẹ đều không đủ điều kiện trực tiếp nuôi con thì Tòa án quyết định giao con cho người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự.
5. Trong trường hợp có căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này thì trên cơ sở lợi ích của con, cá nhân, cơ quan, tổ chức sau có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con:
a) Người thân thích;
b) Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;
c) Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;
d) Hội liên hiệp phụ nữ”.
Như vậy, khi có một trong hai căn cứ là cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con hoặc người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì Tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con.
Đối với trường hợp của bạn, phương án nhanh nhất, đơn giản nhất bạn nên làm là thỏa thuận với mẹ của con bạn về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn. Sau khi thỏa thuận xong, bạn có thể gửi đơn đến Tòa án nhân dân cấp huyện nơi bạn hoặc mẹ của con bạn cư trú, yêu cầu công nhận thỏa thuận về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn.
Nếu bạn và người đó không tự thỏa thuận được với nhau về vấn đề này thì bạn có thể làm đơn yêu cầu tòa án nhân dân cấp huyện nơi mẹ của con bạn đang cư trú thay đổi người trực tiếp nuôi con theo quy định tại Điều 84 Luật Hôn nhân và gia đình. Tuy nhiên, trong đơn yêu cầu, bạn phải chứng minh được mẹ của con bạn không còn đủ điều kiện để trực tiếp nuôi dưỡng, giáo dục, chăm sóc con (điều kiện kinh tế, điều kiện tinh thần, phẩm chất đạo đức, điều kiện sức khỏe, điều kiện công việc và thời gian dành cho con, điều kiện môi trường sống,…). Bạn cần lưu ý rằng, đối với trường hợp của bạn, việc chênh lệch tiền lương của 02 bên chưa phải là biểu hiện rõ ràng thể hiện mẹ của con bạn không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con. Do đó, bạn có thể có quyền được nuôi con hay không còn phụ thuộc vào sự xem xét, quyết định của Tòa án trên cơ sở bảo đảm tối đa các lợi ích của con.

error: Content is protected !!