Tôi là Việt kiều Mỹ, có thẻ xanh và chưa có quốc tịch Mỹ. Năm 2006, tôi về Việt Nam và đã làm giấy đăng ký kết hôn với một người phụ nữ Việt Nam tại Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp. Hiện tại, tôi sống ở thành phố Vũng Tàu (đã có CMND và hộ khẩu) còn cô ấy sống ở tỉnh Đồng Tháp. Tôi muốn ly hôn, vậy, tôi phải nộp đơn ở đâu?

Hỏi: Tôi là Việt kiều Mỹ, có thẻ xanh và chưa có quốc tịch Mỹ. Năm 2006, tôi về Việt Nam và đã làm giấy đăng ký kết hôn với một người phụ nữ Việt Nam tại Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp. Hiện tại, tôi sống ở thành phố Vũng Tàu (đã có CMND và hộ khẩu) còn cô ấy sống ở tỉnh Đồng Tháp. Tôi muốn ly hôn, vậy, tôi phải nộp đơn ở đâu?

Đáp: Bạn là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, do đó, căn cứ khoản 25 Điều 3 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 thì quan hệ hôn nhân và gia đình của vợ chồng bạn là quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Theo khoản 2 Điều 123 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 thì thẩm quyền giải quyết các vụ việc hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài tại Tòa án được thực hiện theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự.
Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định về thẩm quyền giải quyết tranh chấp về hôn nhân và gia đình như sau:
Về thẩm quyền của Tòa án các cấp, Điều 35 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định:
“1. Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp sau đây:
a) Tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình quy định tại Điều 26 và Điều 28 của Bộ luật này, trừ tranh chấp quy định tại khoản 7 Điều 26 của Bộ luật này;
b) Tranh chấp về kinh doanh, thương mại quy định tại khoản 1 Điều 30 của Bộ luật này;
c) Tranh chấp về lao động quy định tại Điều 32 của Bộ luật này.
2. ………………….
3. Những tranh chấp, yêu cầu quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này mà có đương sự hoặc tài sản ở nước ngoài hoặc cần phải ủy thác tư pháp cho cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, cho Tòa án, cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp huyện, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này”.
Về thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ, Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định như sau:
“1. Thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự của Tòa án theo lãnh thổ được xác định như sau:
a) Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, nếu bị đơn là cá nhân hoặc nơi bị đơn có trụ sở, nếu bị đơn là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các Điều 26, 28, 30 và 32 của Bộ luật này;
b) Các đương sự có quyền tự thỏa thuận với nhau bằng văn bản yêu cầu Tòa án nơi cư trú, làm việc của nguyên đơn, nếu nguyên đơn là cá nhân hoặc nơi có trụ sở của nguyên đơn, nếu nguyên đơn là cơ quan, tổ chức giải quyết những tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các điều 26, 28, 30 và 32 của Bộ luật này”.
Như vậy, căn cứ vào các quy định trên và đối chiếu với trường hợp của bạn thì bạn phải nộp đơn xin ly hôn tại Tòa án nhân dân cấp huyện nơi bị đơn (vợ bạn) cư trú, làm việc thuộc tỉnh Đồng Tháp. Trong trường hợp vợ chồng bạn có thỏa thuận với nhau bằng văn bản yêu cầu Tòa án nhân dân cấp huyện nơi cư trú, làm việc của nguyên đơn giải quyết thì bạn phải nộp đơn xin ly hôn tại Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu.

error: Content is protected !!