Tôi là một công dân việt Nam . Nhưng hiện nay đang lao động và làm việc tại nước ngoài. Ví dụ nước ta xảy ra chiến tranh mà lúc đó tôi về Việt Nam thăm gia đình tôi có bị gọi đi nghĩa vụ không? Trong khi đó tôi có giấy tờ lao động và làm việc nước ngoài.

Hỏi: Tôi là một công dân việt Nam . Nhưng hiện nay đang lao động và làm việc tại nước ngoài. Ví dụ nước ta xảy ra chiến tranh mà lúc đó tôi về Việt Nam thăm gia đình tôi có bị gọi đi nghĩa vụ không? Trong khi đó tôi có giấy tờ lao động và làm việc nước ngoài.

Đáp: Theo quy định tại Điều 29 Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2005 về các trường hợp được tạm hoãn và được miễn gọi nhập ngũ trong thời bình thì:
“1. Những công dân sau đây được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình:
a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;
b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi người khác trong gia đình không còn sức lao động hoặc chưa đến tuổi lao động;
c) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ;
d) giáo viên, nhân viên y tế, thanh niên xung phong đang làm việc ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn: cán bộ, công chức, viên chức được điều động đến làm việc ở những vùng này;
đ) Đang nghiên cứu công trình khoa học cấp nhà nước được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ hoặc người có chức vụ tương đương chứng nhận;
e) Đang học ở các trường phổ thông, trường dạy nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng, trường đại học do Chính phủ quy định.
g) Đi xây dựng vùng kinh tế mới trong 3 năm đầu.
Hằng năm, những công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại khoản này phải được kiểm tra, nếu không còn lí do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ.
2. Những công dân sau đây được miễn gọi nhập ngũ trong thời bình:
a) Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một, con của bệnh binh hạng một;
b) Một người anh hoặc em trai của liệt sĩ;
c) Một con trai của thương binh hạng hai;
d) Thanh niên xung phong, cán bộ, công chức, viên chức quy định tại điểm d khoản 1 Điều này đã phục vụ từ hai mươi bốn tháng trở lên.”
Theo như quy định trên thì bạn không thuộc diện được hoãn hay được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự do đó bạn vẫn phải thực hiện nghĩa vụ quân sự như những trường hợp bình thường khác.
Trường hợp bạn không phải là lao động duy nhất trong gia đình như khoản 2, 3 nêu trên thì bạn không thuộc trường hợp được hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Khi đất nước có chiến tranh thì sẽ không có trường hợp nào được hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự, trường hợp miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự sẽ căn cứ theo quyết định của Chính phủ.

error: Content is protected !!