“Tôi là mẹ đơn thân, con gái tôi 5 tuổi, trong giấy khai sinh của cháu không có tên cha. Nay tôi chuẩn bị làm thủ tục kết hôn với bạn trai người Đức và tôi muốn đưa con tôi sang định cư. Tôi xin hỏi việc đưa cháu sang bên đó có yêu cầu sự đồng ý của cha đứa trẻ không? Tôi không liên lạc gì với người đó sau khi tôi sinh cháu cho đến nay. “

Hỏi: Tôi là mẹ đơn thân, con gái tôi 5 tuổi, trong giấy khai sinh của cháu không có tên cha. Nay tôi chuẩn bị làm thủ tục kết hôn với bạn trai người Đức và tôi muốn đưa con tôi sang định cư. Tôi xin hỏi việc đưa cháu sang bên đó có yêu cầu sự đồng ý của cha đứa trẻ không? Tôi không liên lạc gì với người đó sau khi tôi sinh cháu cho đến nay.

Đáp: Theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP thì trong trường hợp khai sinh cho con ngoài giá thú, nếu không xác định được người cha, thì phần ghi về người cha trong sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh để trống. Theo như chị trình bày thì trong giấy khai sinh của cháu không có tên cha và từ khi sinh cháu thì chị cũng không có liên lạc gì với cha của đứa bé; đồng thời, chị cũng không đề cập đến việc người cha đã từng có yêu cầu đăng ký nhận con. Như vậy, có thể hiểu đến thời điểm hiện tại, về mặt pháp luật thì chưa xác định được cha của đứa bé là ai.
Do đó, chị có quyền tiến hành các thủ tục để đưa con ra nước ngoài định cư theo quy định của pháp luật (không cần sự đồng ý của cha đứa bé).

error: Content is protected !!