Tôi là học sinh, nghỉ hè đi làm thêm ở một công ty. Trong lúc làm việc tôi bị mất 4 ngón tay của bàn tay phải. Công ty đã trả tiền viện phí cho tôi. Xin hỏi ngoài tiền viện phí công ty có phải bồi thường thiệt hại gì cho tôi hay không?

Hỏi: Tôi là học sinh, nghỉ hè đi làm thêm ở một công ty. Trong lúc làm việc tôi bị mất 4 ngón tay của bàn tay phải. Công ty đã trả tiền viện phí cho tôi. Xin hỏi ngoài tiền viện phí công ty có phải bồi thường thiệt hại gì cho tôi hay không?

Đáp: 1. Về chế độ khi bị tai nạn lao động.
Theo quy định tại khoản 2 Điều 107 Bộ luật Lao động thì: “người sử dụng lao động phải chịu toàn bộ chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị xong cho người bị tai nạn lao động. Người lao động được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội về tai nạn lao động. Nếu doanh nghiệp chưa tham gia loại hình bảo hiểm xã hội bắt buộc, thì người sử dụng lao động phải trả cho người lao động một khoản tiền ngang với mức quy định trong Điều lệ Bảo hiểm xã hội.”
Về chế độ bảo hiểm xã hội, theo quy định tại Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội về đối tượng áp dụng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong đó bao gồm người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên. Theo những thông tin mà bạn cung cấp thì chúng tôi hiểu là bạn làm việc tại công ty cũng chỉ mang tính chất là đi làm thêm thời vụ với thời hạn hợp đồng dưới 3 tháng do đó bạn sẽ không được hưởng chế độ tai nạn lao động theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.
Nếu bạn đủ điều kiện để được hưởng chế độ tai nạn lao động theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội mà người sử dụng lao động chưa tham gia loại hình bảo hiểm xã hội bắt buộc thì theo quy định tại khoản 2 Điều 107 Bộ luật Lao động nêu trên người sử dụng lao động phải trả cho người lao động một khoản tiền ngang với mức quy định trong điều lệ bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26/01/1995 của Chính phủ và được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 01/2003 ngày 09 tháng 01 năm 2003.
Bạn cần đi giám định mức suy giảm khả năng lao động của mình, về hồ sơ, trình tự, thủ tục trong việc giám định mức suy giảm khả năng lao động bạn có thể tham khảo trong Thông tư 07/2010 của Bộ Y Tế hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

error: Content is protected !!