“Tôi là giám đốc Công ty TNHH một thành viên. Tôi có thế chấp một số tài sản của riêng tôi để vay vốn tại ngân hàng nhằm bổ sung vốn hoạt động cho công ty, hợp đồng thế chấp ghi như sau: – Tên hợp đồng: Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ với người khác. – Bên nhận thế chấp: ngân hàng. – Bên thế chấp: tôi – Bên được cấp tín dụng: công ty của tôi do tôi làm đại diện. Khi hồ sơ làm xong, tôi cầm hồ sơ đi công chứng thì bị công chứng viên từ chối với tôi không được ký hợp đồng với chính tôi vì tôi vừa là người ký tên với tư cách là bên thế chấp, vừa ký tên với tư cách là bên vay. Công chứng viên giải thích như vậy có đúng không? Văn bản pháp luật nào quy định? Tôi phải làm sao để ký được hợp đồng thế chấp đúng pháp luật? “

Hỏi: Tôi là giám đốc Công ty TNHH một thành viên. Tôi có thế chấp một số tài sản của riêng tôi để vay vốn tại ngân hàng nhằm bổ sung vốn hoạt động cho công ty, hợp đồng thế chấp ghi như sau:
– Tên hợp đồng: Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ với người khác.
– Bên nhận thế chấp: ngân hàng.
– Bên thế chấp: tôi
– Bên được cấp tín dụng: công ty của tôi do tôi làm đại diện.
Khi hồ sơ làm xong, tôi cầm hồ sơ đi công chứng thì bị công chứng viên từ chối với tôi không được ký hợp đồng với chính tôi vì tôi vừa là người ký tên với tư cách là bên thế chấp, vừa ký tên với tư cách là bên vay. Công chứng viên giải thích như vậy có đúng không? Văn bản pháp luật nào quy định? Tôi phải làm sao để ký được hợp đồng thế chấp đúng pháp luật?

Đáp: Theo quy định tại khoản 3 Điều 141 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì “3. Một cá nhân, pháp nhân có thể đại diện cho nhiều cá nhân hoặc pháp nhân khác nhau nhưng không được nhân danh người được đại diện để xác lập, thực hiện giao dịch dân sự với chính mình hoặc với bên thứ ba mà mình cũng là người đại diện của người đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”.

Như vậy, việc bạn ký hợp đồng thế chấp với ngân hàng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ cho công ty của bạn (bên được cấp tín dụng trong hợp đồng thế chấp) mà bạn là người đại diện theo pháp luật là không phù hợp với quy định của pháp luật.
Để bạn và ngân hàng ký được hợp đồng thế chấp để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả nợ vốn vay cho công ty TNHH một thành viên mà bạn là người đại diện theo đúng quy định của pháp luật thì hợp đồng thế chấp đó chỉ cần được ký kết giữa hai bên là: Bên nhận thế chấp (tổ chức tín dụng được phép nhận bảo đảm bằng tài sản theo quy định của pháp luật) và Bên thế chấp là người có quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản thế chấp. Trong trường hợp này, hợp đồng thế chấp không cần phải có chữ ký của bên thứ ba là Bên được cấp tín dụng (là công ty mà bạn là người đại diện theo pháp luật).

error: Content is protected !!