“Tôi là Công an viên bán chuyên trách của xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Hiện nay tôi đang được tăng cường lên biên giới Việt Nam và Campuchia ở Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang theo Công văn số 610/PX01-TTHL ngày 29/06/2021 của Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh An Giang về việc hoán đổi cán bộ tham gia hỗ trợ các tổ, chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên biên giới. Tôi bắt đầu nhận nhiệm vụ vào ngày 1/7/2021. Được biết, theo Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ, tôi sẽ được hưởng chế độ đặc thù 150.000đ/ ngày. Tuy nhiên, đến nay cùng làm nhiệm vụ tăng cường như tôi nhưng lực lượng Công an chính quy thì được hưởng chế độ đặc thù 150.000đ/ngày, còn tôi thì không được hưởng. Vậy lực lượng bán chuyên trách như tôi nếu tham gia hỗ trợ các tổ, chốt phòng, chống dịch Covid-19 thì có được hưởng chế độ đặc thù như trên không? Nếu không thì sẽ được hưởng những chế độ gì?”

Hỏi: Tôi là Công an viên bán chuyên trách của xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Hiện nay tôi đang được tăng cường lên biên giới Việt Nam và Campuchia ở Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang theo Công văn số 610/PX01-TTHL ngày 29/06/2021 của Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh An Giang về việc hoán đổi cán bộ tham gia hỗ trợ các tổ, chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên biên giới.
Tôi bắt đầu nhận nhiệm vụ vào ngày 1/7/2021. Được biết, theo Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ, tôi sẽ được hưởng chế độ đặc thù 150.000đ/ ngày. Tuy nhiên, đến nay cùng làm nhiệm vụ tăng cường như tôi nhưng lực lượng Công an chính quy thì được hưởng chế độ đặc thù 150.000đ/ngày, còn tôi thì không được hưởng.
Vậy lực lượng bán chuyên trách như tôi nếu tham gia hỗ trợ các tổ, chốt phòng, chống dịch Covid-19 thì có được hưởng chế độ đặc thù như trên không? Nếu không thì sẽ được hưởng những chế độ gì?

Đáp: Người tham gia chống dịch được hưởng chế độ phụ cấp chống dịch và được hưởng chế độ rủi ro nghề nghiệp khi bị lây nhiễm bệnh. Người tham gia công tác chống dịch là người không có nhiệm vụ trong công tác phòng chống dịch bệnh nhưng tự nguyện tham gia.
Tại Khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 quy định:
“3. Chế độ phụ cấp chống dịch mức 150.000 đồng/người/ngày được áp dụng với:
d) Người làm nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh tại tổ, chốt, đường mòn, lối mở trên toàn tuyến biên giới; làm thủ tục cho người nhập cảnh tại các cửa khẩu, cảng biển”.
Bên cạnh đó, tại Mục 2.4 Công văn số 951/BCA-H01 ngày 01/4/2021 của Bộ Công an có nội dung:
“2.4. Chế độ phụ cấp chống dịch mức 150.000 đồng/người/ngày áp dụng đối với cán bộ, chiến sỹ Công an thực hiện nhiệm vụ sau:
Tham gia kiểm soát dịch tại tổ, chốt, đường mòn, lối mở trên toàn tuyến biên giới; làm thủ tục nhập cảnh tại các cửa khẩu, cảng biển.”
Ngoài ra, mục 1.2 Công văn số 4156/H01-P5 ngày 23/8/2021 của Cục Kế hoạch và Tài chính có nội dung:
“a) Cán bộ, chiến sỹ… được hưởng phụ cấp chống dịch tương ứng với từng công việc… 150.000 đồng/người/ngày được hướng dẫn chi tiết tại các điểm 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 Khoản 2 Công văn số 951/BCA-H01”.
Theo đó, hiện tại, anh là Công an viên bán chuyên trách, tham gia hỗ trợ các tổ, chốt phòng, chống dịch trên tuyến biên giới, được thụ hưởng phụ cấp chống dịch (theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021) của Chính phủ).
Về đơn vị chi trả phụ cấp chống dịch, theo quy định tại Khoản 7 Điều 4 Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021:
“7. Cơ quan, đơn vị được giao chủ trì phòng, chống dịch, khám bệnh, chữa bệnh, cách ly y tế tập trung có trách nhiệm chi trả đầy đủ, kịp thời các chế độ theo quy định tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này cho các đối tượng sau đây:
a) Đối tượng thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị mình.
b) Đối tượng thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị khác liên quan trên địa bàn, cơ quan, đơn vị cấp trên, cơ quan, đơn vị địa phương khác cử đến để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị mình (nếu có).”
Chính vì vậy, đối với câu hỏi trên thì khi anh là công an viên bán chuyên trách với vai trò là người tham gia hỗ trợ các tổ, chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên biên giới sẽ được hưởng phụ cấp chống dịch (theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021) của Chính phủ). Đơn vị chi trả phụ cấp phòng, chống dịch sẽ là Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang tổng hợp, báo cáo UBND thị xã Tân Châu chi trả phụ cấp cho người tăng cường trên địa bàn.

error: Content is protected !!