Tôi là cán bộ trong ngành Công an, hiện đang công tác tại đơn vị đóng quân xa nhà. Tôi muốn hỏi Bộ Công an, trường hợp những cán bộ, chiến sỹ công tác trong lực lượng vũ trang nói chung, ngành Công an nói riêng, công tác xa nhà có được ưu tiên cấp Căn cước công dân có gắn chíp điện tử tại địa bàn đóng quân hay không? Nếu được cấp thì phải chuẩn bị những giấy tờ gì?

Hỏi: Tôi là cán bộ trong ngành Công an, hiện đang công tác tại đơn vị đóng quân xa nhà. Tôi muốn hỏi Bộ Công an, trường hợp những cán bộ, chiến sỹ công tác trong lực lượng vũ trang nói chung, ngành Công an nói riêng, công tác xa nhà có được ưu tiên cấp Căn cước công dân có gắn chíp điện tử tại địa bàn đóng quân hay không? Nếu được cấp thì phải chuẩn bị những giấy tờ gì?

Đáp: Luật Căn cước công dân và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Căn cước công dân không quy định đối tượng ưu tiên được cấp Căn cước công dân là cán bộ, chiến sỹ đang công tác trong lực lượng vũ trang nói chung, lực lượng Công an nhân dân nói riêng. Tuy nhiên hiện nay, lực lượng Công an đang triển khai “Chiến dịch” cấp 50 triệu thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử, phấn đấu hoàn thành trước ngày 01/7/2021. Theo đó, Công an các địa phương sẽ tổ chức cấp Căn cước công dân lưu động tại các địa bàn xã, phường, thị trấn, các cơ quan trường học, đơn vị lực lượng vũ trang. Bạn Nguyễn Thành Nam có thể liên hệ với Công an xã, phường, thị trấn nơi đơn vị đóng quân để nắm được thời gian, cách thức làm việc của các tổ cấp Căn cước công dân lưu động tại địa phương. Như vậy, đơn vị bạn Nam đóng quân sẽ được Công an địa phương phối hợp tổ chức cấp Căn cước công dân lưu động. Công dân không cần chuẩn bị giấy tờ gì khi thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân nếu thông tin công dân đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp công dân chưa có dữ liệu thông tin dân cư hoặc có sự thay đổi, điều chỉnh thông tin dân cư thì xuất trình Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân, giấy tờ hợp pháp để chứng minh nội dung thay đổi, điều chỉnh.

error: Content is protected !!