“Tôi là bên B có mua mảnh đất diện tích là 85m2 của ông A, trên giấy chứng nhận quyền sử đất 90m2 là của tôi không có dùng cho mục đích chung. Trên hợp đồng mua bán tôi và bên A ký tên có công chứng với số tiền thỏa thuận ghi trên hợp đồng mua bán đất là 50 triệu nhưng trên giấy tờ nhận tiền là giấy viết tay giữa tôi và ông C với giá trị mua nhà là 550 triệu bên C sẽ hoàn tất thủ tục khi đã nhận đủ 550 triệu của tôi (A và C mua bán qua tay không sang tên). Sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất xong bên A không chịu hợp tác ra phường ký giấy xác nhận đất và nhà ở và buộc tôi phải thỏa thuận giao gần 40m2 làm sân chung nếu không sẽ không ký giấy xác nhận. Tôi biết mình đã không tìm hiểu kỹ giờ cho tôi hỏi tôi có thể lấy lại đc số tiền 550 triệu khi hợp đồng bị hủy không vì tôi không mua bán với chính chủ và giấy tờ nhận tiền của tôi là viết tay. “

Hỏi: Tôi là bên B có mua mảnh đất diện tích là 85m2 của ông A, trên giấy chứng nhận quyền sử đất 90m2 là của tôi không có dùng cho mục đích chung. Trên hợp đồng mua bán tôi và bên A ký tên có công chứng với số tiền thỏa thuận ghi trên hợp đồng mua bán đất là 50 triệu nhưng trên giấy tờ nhận tiền là giấy viết tay giữa tôi và ông C với giá trị mua nhà là 550 triệu bên C sẽ hoàn tất thủ tục khi đã nhận đủ 550 triệu của tôi (A và C mua bán qua tay không sang tên). Sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất xong bên A không chịu hợp tác ra phường ký giấy xác nhận đất và nhà ở và buộc tôi phải thỏa thuận giao gần 40m2 làm sân chung nếu không sẽ không ký giấy xác nhận. Tôi biết mình đã không tìm hiểu kỹ giờ cho tôi hỏi tôi có thể lấy lại đc số tiền 550 triệu khi hợp đồng bị hủy không vì tôi không mua bán với chính chủ và giấy tờ nhận tiền của tôi là viết tay.

Đáp: – Theo như thông tin bạn cung cấp có thể thấy bạn đã thỏa thuận giao tiền cho C để hoàn tất các thủ tục mua bán quyền sử dụng đất và C có nghĩa vụ hoàn tất việc chuyển giao quyền sử dụng đất cho bạn. Như vậy giữa bạn và bên C đã tồn tại một hợp đồng dân sự về mua bán quyền sử dụng đất. Tuy nhiên bên C đã không hoàn thành nghĩa vụ do bên A (chủ sử dụng đất từ chối thực hiện chuyển giao quyền sở hữu đất cho bạn khi không làm thủ tục ra phường sang tên). Theo đó, trường hợp này hợp đồng giữa bạn và C sẽ bị hủy bỏ do một bên vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hợp đồng (bên C không thực hiện được nghĩa vụ chuyển giao quyền sử dụng đất cho bạn). Các bên phải hoàn trả cho nhau những gì đã nhận sau khi trừ chi phí hợp lý trong thực hiện hợp đồng và chi phí bảo quản, phát triển tài sản (Khoản 2 Điều 427 Bộ luật dân sự năm 2015).
– Như vậy, bên C phải hoàn trả số tiền đã nhận của bạn sau khi trừ các chi phí hợp lý để thực hiện hợp đồng. Trường hợp bên C không hoàn trả số tiền này, bạn có thể khởi kiện ra tòa án để đòi lại số tiền trên.

error: Content is protected !!