“Tôi được thừa kế 1 mảnh đất đứng tên cá nhân, tại thời điểm nhận thừa kế vợ tôi có cam kết không hưởng quyền lợi gì từ tài sản này. Hiện tôi đứng ra bảo đảm bằng quyền sử dụng đất cho bạn vay tại ngân hàng thì vợ tôi có phải đứng ra cùng bảo đảm trong hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất với ngân hàng hay không? “

Hỏi: Tôi được thừa kế 1 mảnh đất đứng tên cá nhân, tại thời điểm nhận thừa kế vợ tôi có cam kết không hưởng quyền lợi gì từ tài sản này. Hiện tôi đứng ra bảo đảm bằng quyền sử dụng đất cho bạn vay tại ngân hàng thì vợ tôi có phải đứng ra cùng bảo đảm trong hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất với ngân hàng hay không?

Đáp: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 về tài sản chung của vợ chồng thì: “Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng”. Như vậy, quyền sử dụng đất mà bạn được thừa kế riêng, vợ chồng bạn đã có thỏa thuận thì đây là tài sản riêng của bạn. Bạn có toàn quyền sử dụng, định đoạt tài sản này theo ý chí của mình, vì vậy chỉ cần một mình bạn ký tên trong hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất với ngân hàng.

error: Content is protected !!