Tôi được mẹ đẻ tặng cho mảnh đất 200m2. Khi làm thủ tục sang tên đã đóng một vài loại phí, trong đó có phí khi nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 470.000đ, biên lai ghi không rõ ràng. Cho tôi hỏi đó là phí gì?

Hỏi: Tôi được mẹ đẻ tặng cho mảnh đất 200m2. Khi làm thủ tục sang tên đã đóng một vài loại phí, trong đó có phí khi nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 470.000đ, biên lai ghi không rõ ràng. Cho tôi hỏi đó là phí gì?

Đáp: Khi tiến hành thủ tục đăng ký sang tên quyền sử dụng đất tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất – Phòng tài nguyên và môi trường thì bạn phải nộp các khoản chi phí sau:
– Thuế thu nhập cá nhân do nhận tặng cho quyền sử dụng đất (theo khoản 10 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân). Tuy nhiên, theo khoản 4 Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân thì bạn thuộc trường hợp được miễn thuế (thu nhập từ nhận tặng cho bất động sản giữa mẹ đẻ với con đẻ).
– Lệ phí trước bạ khi làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng/ quyền sở hữu: nộp theo quy định tại Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 về lệ phí trước bạ, mức thu là 0,5% giá trị nhà đất. Tuy nhiên, theo Khoản 10 Điều 4 Nghị định này thì bạn có thể thuộc trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ: “Nhà, đất nhận thừa kế hoặc là quà tặng giữa: vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau nay được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu”.
– Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: Theo quy định tại Thông tư số 106/2010/TT-BTC ngày 26/7/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức được uỷ quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận. Mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận được quy định tại Điều 2 của Thông tư.
– Ngoài ra, bạn còn có thể phải nộp lệ phí địa chính khác do được cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức được uỷ quyền giải quyết các công việc về địa chính (theo quy định tại mục b3, điểm 4, phần III Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính dẫn về phí lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương). Ví dụ: Lệ phí địa chính do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất phải thực hiện việc trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính….
Vậy bạn có thể xem lại những chi phí mà mình nộp đã đúng chưa và có phù hợp với các loại thuế, phí, lệ phí nêu trên hay không.

error: Content is protected !!