“Tôi đi tham gia giao thông trên đường, thấy nhiều trường hợp xe ô tô mang 02 biển số (lúc lật biển này, lúc lật biển kia) để trốn tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng. Bộ Công an cho tôi hỏi, trường hợp sử dụng biển số giả để tham gia giao thông nếu bị phát hiện sẽ bị xử lý như thế nào? “

Hỏi: Tôi đi tham gia giao thông trên đường, thấy nhiều trường hợp xe ô tô mang 02 biển số (lúc lật biển này, lúc lật biển kia) để trốn tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng. Bộ Công an cho tôi hỏi, trường hợp sử dụng biển số giả để tham gia giao thông nếu bị phát hiện sẽ bị xử lý như thế nào?

Đáp: Ngày 30/12/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; theo đó, tại điểm d Khoản 5 Điều 16 quy định: “Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với hành vi điều khiển xe gắn biển số không đúng với giấy đăng ký xe hoặc gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc).”
Bên cạnh đó tại điểm c Khoản 6 Điều 16 quy định: “Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi quy định tại điểm d, điểm đ Khoản 5 Điều này bị tịch thu giấy chứng nhận, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy đăng ký xe, biển số không đúng quy định hoặc bị tẩy xóa; bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.”
Như vậy, trường hợp người điều khiển xe ô tô gắn biển số không đúng với giấy đăng ký xe hoặc gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp để tham gia giao thông sẽ bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng và bị tịch thu biển số không đúng quy định; bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.

error: Content is protected !!