Tôi đang làm việc tại một công ty ở Khu Công nghiệp Long Thành. Tôi làm ở một công ty bắt đầu vào 27/5/2007 đến nay là ngày 27/12/2012, hiện tôi ký hợp đồng vô thời hạn vào tháng 7 năm 2009 đến nay. Tuy nhiên, Công ty đã chấm dứt hợp đồng vô thời hạn với tôi không rõ lý do. Tôi được hưởng quyền lợi gì khi chấm dứt hợp đồng trên.

Hỏi: Tôi đang làm việc tại một công ty ở Khu Công nghiệp Long Thành. Tôi làm ở một công ty bắt đầu vào 27/5/2007 đến nay là ngày 27/12/2012, hiện tôi ký hợp đồng vô thời hạn vào tháng 7 năm 2009 đến nay. Tuy nhiên, Công ty đã chấm dứt hợp đồng vô thời hạn với tôi không rõ lý do. Tôi được hưởng quyền lợi gì khi chấm dứt hợp đồng trên.

Đáp: Theo quy định của pháp luật, người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật là các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động không đúng quy định tại Điều 38 và Điều 39 Bộ luật Lao động năm 2012.

Khi chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải thực hiện các trách nhiệm quy định tại Điều 47 Bộ luật Lao động năm 2012.
Bên cạnh đó, khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 37 Bộ luật Lao động 2012 thì người sử dụng lao động phải trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương. Khoảng thời gian được hưởng trợ cấp thôi việc và căn cứ tính tiền trợ cấp thôi việc được quy định tại Điều 48 Bộ luật Lao động năm 2012.
Trong phần bạn trình bày, bạn không cung cấp đủ thông tin để chúng tôi có thể xác định cụ thể tính hợp pháp của việc công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng vô thời hạn đối với bạn. Tuy nhiên, nếu như bạn đủ chứng cứ để chứng minh rằng công ty của bạn đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật thì công ty của bạn sẽ phải thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Điều 42 Bộ luật Lao động năm 2012.
Như vậy, thông thường khi hợp đồng lao động được chấm dứt hợp pháp, người lao động sẽ được nhận lại Sổ bảo hiểm xã hội, các giấy khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động và khoản tiền trợ cấp thôi việc. Trong trường hợp công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật thì bạn được hưởng các quyền lợi sau:
– Được nhận trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết và được nhận tiền lương, tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao động không được làm việc cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng
– Trường hợp bạn không muốn tiếp tục làm việc cho công ty thì hợp đồng lao động giữa hai bên chấm dứt, bạn được hưởng thêm tiền trợ cấp thôi việc.
– Trường hợp công ty bạn không muốn nhận lại bạn vào làm việc thì để chấm dứt hợp đồng lao động với bạn, ngoài tiền trợ cấp thôi việc, bạn được quyền thoả thuận với công ty về khoản tiền bồi thường thêm, ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

Trong trường hợp không còn vị trí công việc đã giao kết trong hợp đồng lao động mà người lao động vẫn muốn làm việc thì hai bên phải thương lượng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

error: Content is protected !!