“Tôi đã thế chấp quyền sử dụng đất cho Ngân hàng, nay đã trả xong khoản vay cho Ngân hàng, tôi cần làm thủ tục gì để lấy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất khác (Sổ đỏ)? “

Hỏi: Tôi đã thế chấp quyền sử dụng đất cho Ngân hàng, nay đã trả xong khoản vay cho Ngân hàng, tôi cần làm thủ tục gì để lấy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất khác (Sổ đỏ)?

Đáp: Một trong các trường hợp xóa đăng ký biện pháp bảo đảm được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 21 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp đảm đó là: “Chấm dứt nghĩa vụ được bảo đảm”. Do đó, trong trường hợp này, anh/chị thực hiện thủ tục xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

error: Content is protected !!