“Tôi công tác trong ngành Công an, hiện nay tôi đang sử dụng giấy phép lái xe hạng B2 do Cục Cảnh sát giao thông cấp. Bộ Công an cho tôi hỏi, nếu tôi muốn đổi giấy phép lái xe của tôi sang giấy phép lái xe quốc tế có được không? Nếu được thì cần phải làm những thủ tục gì và ở đâu? “

Hỏi: Tôi công tác trong ngành Công an, hiện nay tôi đang sử dụng giấy phép lái xe hạng B2 do Cục Cảnh sát giao thông cấp. Bộ Công an cho tôi hỏi, nếu tôi muốn đổi giấy phép lái xe của tôi sang giấy phép lái xe quốc tế có được không? Nếu được thì cần phải làm những thủ tục gì và ở đâu?

Đáp: Việc cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế hiện nay được quy định tại Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT ngày 06/7/2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế. Theo đó, Khoản 2 Điều 2 của Thông tư này quy định không áp dụng đối với giấy phép lái xe của ngành Công an, Quân đội.

Như vậy, trường hợp giấy phép lái xe của bạn là giấy phép lái xe do Cục Cảnh sát giao thông cấp nên giấy phép lái xe của bạn không thuộc đối tượng được đổi sang giấy phép lái xe quốc tế.

error: Content is protected !!