“Tôi có thể tham khảo các văn bản và biểu mẫu về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tài sản là động sản (trừ tàu bay, tàu biển) ở đâu dễ dàng và thuận lợi nhất? “

Hỏi: Tôi có thể tham khảo các văn bản và biểu mẫu về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tài sản là động sản (trừ tàu bay, tàu biển) ở đâu dễ dàng và thuận lợi nhất?

Đáp: Các văn bản và biểu mẫu về đăng ký biện pháp bảo đảm được Cục Đăng ký quốc giao giao dịch bảo đảm cung cấp trên trang đăng ký trực tuyến của Cục tại địa chỉ tên miền: https://dktructuyen.moj.gov.vn, mục “HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG”.

error: Content is protected !!