“Tôi có nhu cầu vay vốn Ngân hàng, tài sản đảm bảo là mảnh đất của mẹ tôi mới mua năm 2016. Bố tôi đã mất năm 1993, năm 2015, gia đình tôi có làm văn bản thừa kế cho mẹ tôi toàn quyền sử dụng mảnh đất cũ để bán. Nay tôi muốn dùng mảnh đất mẹ tôi mới mua năm 2016 để thế chấp ngân hàng. Trên sổ chỉ ghi tên của mẹ tôi, nguồn gốc: có thu tiền sử dụng theo quy định của Nhà nước. Như vậy khi mẹ tôi ký hợp đồng thế chấp có cần phải chứng minh bố tôi đã mất và làm văn bản thừa kế cho mảnh đất mới này hay không? Nếu cần thì tôi phải làm thêm những thủ tục gì để có thể vay vốn Ngân hàng? “

Hỏi: Tôi có nhu cầu vay vốn Ngân hàng, tài sản đảm bảo là mảnh đất của mẹ tôi mới mua năm 2016. Bố tôi đã mất năm 1993, năm 2015, gia đình tôi có làm văn bản thừa kế cho mẹ tôi toàn quyền sử dụng mảnh đất cũ để bán. Nay tôi muốn dùng mảnh đất mẹ tôi mới mua năm 2016 để thế chấp ngân hàng. Trên sổ chỉ ghi tên của mẹ tôi, nguồn gốc: có thu tiền sử dụng theo quy định của Nhà nước. Như vậy khi mẹ tôi ký hợp đồng thế chấp có cần phải chứng minh bố tôi đã mất và làm văn bản thừa kế cho mảnh đất mới này hay không? Nếu cần thì tôi phải làm thêm những thủ tục gì để có thể vay vốn Ngân hàng?

Đáp: Theo quy định tại Điều 65 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 thì “Hôn nhân chấm dứt kể từ thời điểm vợ hoặc chồng chết”. Do đó, tài sản mà mẹ bạn tạo lập (bao gồm cả quyền sử dụng đất) sau thời điểm bố bạn mất (sau thời kỳ hôn nhân) là tài sản riêng của mẹ bạn. Vì vậy, mẹ bạn được quyền thế chấp quyền sử dụng đất mà mẹ bạn đã nhận chuyển nhượng năm 2016 để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ vay vốn của bạn tại Ngân hàng.
Trường hợp cần biết thêm chi tiết, bạn nên liên hệ trực tiếp với Ngân hàng để tìm hiểu về thủ tục vay vốn.

error: Content is protected !!