“Tôi có mua một căn nhà cấp 4 và đất, trên giấy đặt cọc có viết tay thể hiện có căn nhà, còn trong bản hợp đồng chuyển nhượng chỉ thể hiện là đất. Ngôi nhà và đất là tôi mua của bà B, được chính quyền địa phương cấp giấy chứng nhận hợp pháp và đã sang tên cho tôi rồi, tôi cũng đang sử dụng. Hiện nay anh trai bà B kiện tôi ra tòa, tranh chấp quyền sở hữu nhà, tranh chấp hợp đồng. Tôi xin hỏi: anh trai bà B có kiện tôi được không? Tại sao tôi được tòa án mời tôi là bị đơn trong khi tôi không có mua bán gì của anh bà B? “

Hỏi: Tôi có mua một căn nhà cấp 4 và đất, trên giấy đặt cọc có viết tay thể hiện có căn nhà, còn trong bản hợp đồng chuyển nhượng chỉ thể hiện là đất. Ngôi nhà và đất là tôi mua của bà B, được chính quyền địa phương cấp giấy chứng nhận hợp pháp và đã sang tên cho tôi rồi, tôi cũng đang sử dụng. Hiện nay anh trai bà B kiện tôi ra tòa, tranh chấp quyền sở hữu nhà, tranh chấp hợp đồng. Tôi xin hỏi: anh trai bà B có kiện tôi được không? Tại sao tôi được tòa án mời tôi là bị đơn trong khi tôi không có mua bán gì của anh bà B?

Đáp: Theo quy định tại khoản 3 Điều 68 Bộ luật tố tụng dân sự thì “Bị đơn trong vụ án dân sự là người bị nguyên đơn khởi kiện hoặc bị cơ quan, tổ chức, cá nhân khác do Bộ luật này quy định khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự khi cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn bị người đó xâm phạm”. Căn cứ theo quy định này có thể thấy, việc bạn trở thành bị đơn trong vụ kiện xuất phát từ việc anh trai bà B (nguyên đơn của vụ kiện) đã khởi kiện bạn ra tòa vì nhận thấy quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị bạn xâm phạm. Hành vi xâm phạm này có thể là giao dịch mua bán quyền sử dụng đất giữa bạn và bà B. Theo đó, có thể suy luận rằng anh trai bà B có quyền sở hữu đối với một phần hoặc toàn bộ mảnh đất mà bạn và bà B giao dịch hoặc một lý do nào khác khiến giao dịch giữa bạn và bà B đã ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của anh trai bà B.
Vì vậy, việc bạn chỉ giao dịch với bà B mà không biết đến anh trai bà B không làm ảnh hưởng đến quyền được khởi kiện của anh trai bà B. Theo đó, việc tòa án đã thụ lý đơn khởi kiện của anh trai bà B và triệu tập bạn tới phiên tòa với tư cách là bị đơn không đồng nghĩa với việc xác định bạn đã có hành vi vi phạm. Đây chỉ đơn giản là một quá trình thủ tục nhằm giải quyết tranh chấp, mà trong đó bạn là đối tượng bị anh trai bà B khởi kiện nên được xác định tư cách tham gia tố tụng là bị đơn.

error: Content is protected !!