“Tôi có căn nhà chung cư, trước đây chỉ có tên vợ trên sổ hồng, bây giờ muốn bổ sung thêm tên chồng (là người nước ngoài) thì có được không? Sau này chúng tôi có nhu cầu muốn chuyển nhượng thì có bán được cho người nước ngoài không? Thủ tục như thế nào? “

Hỏi: Tôi có căn nhà chung cư, trước đây chỉ có tên vợ trên sổ hồng, bây giờ muốn bổ sung thêm tên chồng (là người nước ngoài) thì có được không? Sau này chúng tôi có nhu cầu muốn chuyển nhượng thì có bán được cho người nước ngoài không? Thủ tục như thế nào?

Đáp: – Căn cứ theo điểm c khoản 2 Điều 161 Luật nhà ở năm 2014 “ cá nhân nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam hoặc kết hôn với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì được sở hữu nhà ở ổn định, lâu dài và có các quyền của chủ sở hữu nhà ở như công dân Việt Nam”. Như vậy chồng bạn (là người nước ngoài) sẽ có quyền của chủ sở hữu nhà ở như công dân Việt Nam. Theo đó, chồng bạn có thể được bổ sung thêm tên vào Giấy chứng nhận sở hữu căn nhà chung cư. Trình tự, thủ tục bổ sung tên cho chồng bạn sẽ được thực hiện theo các trình tự thủ tục quy định tại điểm d khoản 1 Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai nếu căn nhà chung cư này là tài sản chung của vợ chồng hoặc sẽ theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP nếu căn nhà chung cư này là tài sản riêng của bạn muốn nhập vào thành tài sản chung của vợ và chồng.
– Hiện nay, theo quy định tại khoản 2, Điều 76 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở thì: Tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam chỉ được mua, thuê mua nhà ở của chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở, mua nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài trước khi hết hạn sở hữu nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài và chỉ được nhận thừa kế, nhận tặng cho nhà ở của hộ gia đình, cá nhân hoặc nhận tặng cho nhà ở của tổ chức trong số lượng nhà ở theo quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều này tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở được phép sở hữu; trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài được tặng cho, được thừa kế nhà ở tại Việt Nam nhưng không thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì giải quyết theo quy định tại Điều 78 của Nghị định này. Căn cứ theo quy định này có thể thấy, người nước ngoài không được mua căn hộ từ cá nhân là người Việt Nam. Vậy trong trường hợp của bạn, căn hộ chung cư do là tài sản của bạn nên sẽ không thể giao dịch chuyển nhượng cho người nước ngoài.
Tuy nhiên, bạn vẫn có thể tặng cho hoặc để thừa kế căn nhà này cho người ngoài nếu căn nhà của bạn đáp ứng các điều kiện về địa điểm (trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật Việt Nam) và các tiêu chí về số lượng nhà ở mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu quy định tại Điều 76 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP nếu người nước ngoài mà bạn tặng cho hoặc đề thừa kế thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở quy định tại Điều 159 Luật nhà ở năm 2014 và đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 160 Luật nhà ở năm 2014.
– Trình tự, thủ tục tặng cho, thừa kế nhà ở được thực hiện theo Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

error: Content is protected !!