Tòa án hình sự quốc tế (ICC) có thẩm quyền xét xử các tội phạm có tính chất quốc tế.

Hỏi: Tòa án hình sự quốc tế (ICC) có thẩm quyền xét xử các tội phạm có tính chất quốc tế.

Đáp: Sai. Về bản chất pháp lý, các tội phạm có tính chất quốc tế chính là các tội phạm hình sự chung, xâm phạm đến các quan hệ do luật hình sự quốc gia bảo vệ. Tuy nhiên, hành vi phạm tội này không chỉ xâm hại tới các trật tự pháp lý được pháp luật quốc gia bảo vệ mà còn ảnh hưởng chung đến lợi ích của cộng đồng quốc tế. Ví dụ như tội cướp biển, tội làm tiền giả…Hành vi phạm tội của các cá nhân có thể diễn ra trên lãnh thổ của nhiều quốc gia khác nhau. Các yếu tố quốc tế được đề cập đến bao gồm quốc tịch kẻ phạm tội; quốc tịch của nạn nhân; địa điểm phạm tội…Tuy nhiên, các lợi ích bị xâm hại (khách thể của tội phạm) vẫn nằm trong phạm vi lãnh thổ của quốc gia hữu quan. Chính vì vậy, việc thực thi thẩm quyền tài phán hình sự đối với tội phạm có tính chất quốc tế chỉ thuộc về quốc gia hữu quan. Minh chứng cho điều này chính là thẩm quyền tài phán của ICC chỉ đặt ra đối với các tội phạm quốc tế.

error: Content is protected !!