Tòa án hình sự quốc tế (ICC) có thẩm quyền xét xử các loại tội phạm hình sự.

Hỏi: Tòa án hình sự quốc tế (ICC) có thẩm quyền xét xử các loại tội phạm hình sự.

Đáp: Sai. Tòa án hình sự quốc tế (ICC) được các quốc gia thỏa thuận thành lập để xét xử các tội phạm quốc tế (tội ác quốc tế).
Theo diều 5 Quy chế Rome 1998, Tòa án hình sự quốc tế chỉ có thẩm quyền xét xử các loại tội phạm quốc tế (không bao gồm tội phạm có tính chất quốc tế), bao gồm: tội ác chiến tranh; tội xâm lược; tội diệt chủng; tội chống lại loài người. Đồng thời Quy chế Rome 1998 cũng quy định cụ thể về dấu hiệu của các loại tội phạm này (từ Điều 5 đến Điều 8, quy chế Rome 1998).
Các tội phạm trong luật hình sự quốc tế bao gồm hai loại đó là tội phạm quốc tế và tội phạm có tính chất quốc tế. Tội phạm quốc tế là loại tội phạm xâm hại trực tiếp đến lợi ích của cộng đồng quốc tế, đến nền hòa bình và an ninh quốc tế. Tội phạm có tính chất quốc tế thực chất là các tội phạm hình sự chung trong luật hình sự quốc gia, tuy nhiên lại có tính quốc tế (chủ thể, khách thể…mang yếu tố quốc tế). Các tội phạm hình sự có tính chất quốc tế sẽ thuộc thẩm quyền tài phán hình sự quốc gia.

error: Content is protected !!